Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Önkormányzati választások 2002.

2 572

Választási eredmények

(Vastag betűvel kiemelve a bejutott jelöltek.)

Név:Szavazatok száma (db)
Polgármester jelöltek:.
Béres András127
Dr. Nóbik István560
Piti János270
Szenczi Sándorné1124
Képviselő jelöltek:.
Bába Miklós698
Bacsa Józsefné436
Bandula Ferenc466
Bárány Ernőné504
Bárány Józsefné662
Bereczkiné Ajtai Mónika.
Béres András327
Bihari Ernő480
Bóka Zoltán309
Bucsányi László586
Csatordai Ferenc1019
Fábrik Gyula.
Gémes László585
Gila Imre Alajosné229
Hegyi István445
Hegyi László György152
Hevesi János304
Kádár György573
Kardos Gyula213
ifj. Kovács Béla733
Kutas Imréné416
Kútvölgyi Zsófia694
Lekrinczki Attila320
Lukács Istvánné975
Luli Áron Gábor336
Dr. Mészáros Imrevisszalépett
Mihály Klára214
Nagy Sándor604
Nóbik László518
Puskásné Halál Ágnes749
R. Nagy Mihály630
Rácz Ferenc302
Rozgonyi Zoltán388
Sápi Attila355
Sípos István274
Szabó Tibor838
Szarvas Ferenc Mihály304
Szilágyi Zoltán217
Szucsán János Ferencné505
Szűcs Zoltán294
Takács István382
Tonomár Zoltán422
Varga Ferenc.
Varga Ferencné.
Varga Klaudia Borbála.
Vígh János.
Cigány helyi kisebbségi jelöltek:.
Bereczkiné Ajtai Mónika361
Fábrik Gyula208
Varga Ferenc238
Varga Ferencné136
Varga Klaudia Borbála175

Bemutatkozások

Polgármesterjelöltek

1. Béres András (független)

Engedjék meg, hogy röviden elmondjam életrajzomat, mivel a választási kampány során sokan jelezték, hogy a nálam idősebb korosztály nem ismer.
Béres András 43 éves szegvári lakos vagyok, a Béres Munkavédelem Kft. tulajdonosa. Jelenleg, az előző választások óta, önkormányzati képviselő vagyok. (A Településfejlesztési és Műemlékvédelmi Bizottság tagja.) Szegváron születtem. Az általános iskolámat elvégezve Békéscsabára kerültem, ahonnan 1978-ban érettségivel a kezemben visszajöttem Szegvárra.
Munkahelyem Szenteshez kötött, majd felsőbb iskoláimat Budapesten végeztem, de családom szorosan idekötött szülőfalumhoz.
Az 1981 évi választások során a legfiatalabb képviselője voltam az akkori tanácsi testületnek. Az ifjúságvédelmi albizottságot vezettem. A ciklus vége felé sajnos itt kellett hagynom a falut, mert szólított a haza. Leszerelésem után az államigazgatásban dolgoztam, mint építésügyi hatóság, ezért Nagymágocsra költöztem, mivel Árpádhalom, Eperjes, Derekegyház Fábiánsebestyén községek területén láttam el feladatomat. 1986-ban kerültem ismét Szentesre, ott az akkori városi tanács műszaki osztályának mélyépítési főelőadója voltam. Válásom miatt munkahelyet változtattam és a hódmezővásárhelyi DÉMÁSZ Beruházási és fenntartási osztályát vezettem. Ezen rövid idő alatt született meg az a gép találmányom, aminek köszönhetem a ma is működő sikeres vállalkozásomat, amit 1992-ben telepítettem haza Szegvárra. Azóta itt élek most már véglegesen, hiszen szüleim nyugdíjasak és sajnos az idő felettük is eljárt. Édesapám a rendszerváltás előtt ment nyugdíjba a költségvetési üzemtől. Ő volt a mindenki gréderes Bandi bácsija. Édesanyám szintén a rendszerváltás előtt lett nyugdíjas, a mindszenti KTSZ varrodájában dolgozott, mint meós.
Egy húgom van, családjával Szentesen él. Az én Családom nagy, mivel három fiam és a feleségemnek két lánya van. Ők már önálló felnőttek, nem élnek velünk egy háztartásban. Csak látogatóba jönnek hétvégenként. Ezért is értem meg azokat akik nagycsaládosok, idősek, vagy talán családnélküliek, mert a gyerekeket látni jó, hiányuk nagyon rossz.
Sokat tettem a község érdekében, és támogattam minden olyan jó irányú cselekedetet, amivel ezt a nagy közösséget össze lehet tartani. Sorolhatnám a néptánccsoportot, a sportolókat, az idősek klubját, a népdalkört, az iskolás sport- és kulturális versenyeket, a falunapi rendezvényeket stb.
Kérem Önöket, hogy segítsenek nekem abban, hogy október 20-a után, a sikeres megválasztásom esetén, többet tudjak tenni a faluért, falunkért.
Köszönöm az eljuttatott jelölőszelvényeket, köszönöm a megelőlegezett bizalmukat.
Együtt egymásért, Szegvárért!

2. Dr. Nóbik István Kálmán (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

3. Piti János (független)

Munkás családból származom. Tanulmányaimat Szegváron és Salgótarjánban végeztem.
Szakképesítésem okleveles gépésztechnikus. Jelenleg a Tessedik Sámuel Főiskola Agrármérnöki Karának hallgatója vagyok, ahol településfejlesztő üzemmérnök szakon folytatom tanulmányaimat.
Nős vagyok, feleségem a szegvári óvodában óvónőként dolgozik, egy gyermekünk van.
1994. óta dolgozom a szegvári Polgármesteri Hivatalban, mint igazgatási főelőadó és közterület felügyelő.
A következő négy évben kiemelten kell kezelni az alábbiakat:
1. Az önkormányzat intézményeinek zökkenőmentes működése, színvonaluk javítása mellett.
Munkahely teremtő beruházások létrehozása. Bentlakásos idősek otthonának a visszaállítása, házi gondozás bővítése. A Kht. újbóli felállítása szakképzett vezetővel és dolgozói gárdával. Településünkön működő vállalkozások segítése.
2. Fiatal családok számára nagyobb kedvezményt és lehetőséget adó önkormányzati támogatás létrehozása. Pályázatok lehetőség szerinti kihasználása.
3. Községünk turisztikai fellendítése, a Polgármesteri Hivatalban a nyugodt légkör visszaállítása.
4. Közbiztonság javítása. A polgárőrség támogatása, a mezőőrség felállítása.
5. Mezőgazdasági kistermelők támogatása.
6. Környezetvédelmi szempontból csapadékvíz elvezető árkok készítése, karbantartása.
7. A jelenleg is működő szeméttelep sorsának végleges eldöntése.
8. Egy jól működő lakossági szervezett szemétszállítás létrehozása.
9. Járdák javítása, a régi úttestek karbantartása, a földes utcák útalappal történő elkészítése.
10. Az Európai Unió felé haladva szükségesnek tartom a már több éve húzódó szennyvíz hálózat megvalósulását.
11. Sport támogatása.
Erős, gazdag és rendezett nagyközséget szeretnék, létbiztonságot minden lakos számára, amelyhez kívánok békességet, jó egészséget.
Ezért kérem a Tisztelt Választó Polgárokat, hogy október 20-án menjenek el szavazni!

4. Szenczi Sándorné (független)

1998. óta Szegvár polgármestere vagyok. Ebben a ciklusban közel 260 millió forintot nyert településünk pályázaton, évről évre többet. Szeretném a következő 4 évben ezt a tendenciát folytatni.
Szeretném:
– A lapos tetős önkormányzati épületek tetőtér beépítését pályázati pénzből elkészíttetni.
– A csatornázásra az állami támogatás megszerezni, a csatornázással egy időben a kerékpár utat elkészíteni és az ivóvíz-hálózat korszerűsítését megkezdeni.
– A lakosság komfortérzetét javító beruházásokat megvalósítani.
– A környező településekkel közös programkínálat összeállításával és a falu szépítésével a falusi turizmust fellendíteni.
– A Polgárőrséget támogatni.
– A helyi rendőri létszám növelését elérni.
– A már működő főiskolai, egyetemi ösztöndíj rendszert fenntartani.
– A keret növelésével a tehetséges rászoruló tanulók tovább tanulását segíteni.
– A helyi intézményi hálózat, a kulturális és sport élet, valamint a kommunális szolgáltatások színvonalas szolgáltatását biztosítani.
– Munkahelyteremtő vállalkozásokat letelepíteni, az idős emberek problémáinak megoldásában segíteni.
– A faluban élők boldogulásán munkálkodni.
Kérem, hogy október 20-án minden szavazati joggal rendelkező szegvári polgár vegyen részt a választásokon.

Önkormányzati képviselő jelöltek

1. Bába Miklós (független)

42 éves.
Iskolai végzettsége: erdőgazdálkodási technikus.
Jelenlegi foglalkozása: egyéni vállalkozó (mezőgazdasági gazdálkodó).
Független jelöltként indulok, de ez csak a pártoktól való függetlenségemet jelenti. Az alapvető értékrendektől természetesen nem lehet független senki. Én keresztény, nemzeti érzelműnek tartom magam. A közös munkát – a mezőgazdaságból élő kétkeziek, a családosok, a “negyvenesek” sajátosságait belülről ismerőként- tudnám segíteni. Előre csak azt ígérhetem, ami tőlem függ a legjobb tudásom szerint, a tőlem telhető bölcsességgel, becsülettel akarok részt vállalni a közös döntésekből.

2. Bacsa Józsefné (független)

69 éves.
Iskolai végzettsége: 4 gimnázium.
Nyugdíjas vagyok. 3 gyermekem és 5 szép unokám van.
A Háziipari Szövetkezet pénztárosa voltam. Egyedül élek, de nem magányosan. Vezetem a Nyugdíjas Klubot. A Máltai Szeretetszolgálat alapító tagjaként szoros kapcsolat fűz idős és többgyermekes családokhoz.
Célom: még többet törődni rászorult embertársainkkal, mert nem csak anyagi segítség kell, hanem jó szó, kis odafigyelés.
Köszönöm azoknak, akik elismerő szavaikkal ajánlószelvényeiket eljuttatták nekem.
Kérem Szegvár fiatal és nyugdíjas lakóit október 20-án menjenek el szavazni.

3. Bandula Ferenc (független)

50 éves.
Iskolai végzettsége: agráregyetem, kertészmérnök.
Jelenlegi foglalkozása: Primőr Profit Kft. ügyvezető igazgatója.
25 éve egy munkahelyen dolgozom.
Programjaim:
– Kerékpárút az egész falun végig.
– A közvilágítás meghosszabbítása a vasútállomástól a Puskin Tsz bejárójáig.
– A temetőkhöz vezető út és a temetői utak elkészítése, a meglévők javítása.
– A közintézmények minél jobb működésének elősegítése.
– Az előző ciklusban gyűjtött tapasztalatok továbbvitele, jobbítása.
– A szociális bizottság volt tagja – ha megválasztanak – azon igyekszem, hogy a költségvetésből minél több pénz jusson a szociálisan rászorulóknak.

4. Bárány Ernőné (független)

52 éves.
Iskolai végzettsége: tanárképző főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: tanító, igazgató helyettes.
Független képviselőként a falu minden lakójának érdekében a lehetőségekhez mérten szorgalmazom a munkahelyteremtő, a szociális- és a falu szépítése, fejlődése érdekében születendő intézkedések meghozatalát.

5. Bárány Józsefné Purgel Katalin (független)

50 éves.
Iskolai végzettsége: főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: mérlegképes könyvelő, adótanácsadó.
A községért, mint közösségért szeretnék dolgozni, egy olyan testületben, amely a közös érdekek alapján képes döntéseket hozni. A tisztségek soha nem vonzottak, a feladatok annál inkább.
Legfontosabb feladatnak a forráshiány csökkentését érzem.
Ennek érdekében:
– Vállalkozási lehetőség kihasználása, meglévő eszközök hatékony kihasználása.
– Szigorú költségtakarékossági intézkedések, a tulajdon védelme.
Alkalmasságom elbírálása az Önök feladata, szavazzanak belátásuk szerint.

6. Bereczkiné Ajtai Mónika (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

7. Béres András (független)

(Bemutatkozást lásd a polgármester jelölteknél!)

8. Bihari Ernő (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

9. Bóka Zoltán (független)

49 éves.
Iskolai végzettsége: nyomdaipari szakmunkás.
Jelenlegi foglalkozása: vállalkozó.
Zentán születtem. Feleségemmel és két lányommal 1990-ben telepedtünk le Szegváron. Ma már két unokával is büszkélkedhetünk.
A falu legsúlyosabb gondjának a munkahelyek hiányát tartom. Ezen változtatni kell! Törődni kell a családalapító fiatalok gondjaival, valamint az idős, támogatásra szoruló emberekkel. Az ígéretekből eddig sem volt hiány, kár, hogy megélni nem lehet belőlük. A faluvezetésnek a tettek mezejére kell lépni. Az építő kezdeményezéseknek elszánt támogatója leszek, ha az Önök szavazatai erre feljogosítanak.

10. Bucsányi László (Fidesz-MPP)

45 éves.
Iskolai végzettsége: szakmunkásképző.
Jelenlegi foglalkozása: Kontaset Kft. Szentes, raktárvezető (26 éve).
Ezúton köszönöm a nagyon sok kopogtató cédulájukat.
Mit szeretnék? Képviselő lenni olyan testületben, amely jól tud gazdálkodni a község vagyonával, a
csatornázást jól le tudja “vezényelni”, szociálisan érzékeny, állandóan jó kapcsolatot tart a lakossággal.
Többet kell foglalkozni az ingázó dolgozókkal, tanulókkal, kiemelten kell törődni a nyugdíjasokkal, nagy családosokkal.
Javaslataimra, kritikáimra szükség van, ezért szavazzanak rám.

11. Csatordai Ferenc (független)

50 éves.
Iskolai végzettsége: kereskedelmi iskola.
Jelenlegi foglalkozása: a központi ABC üzlet vezetője.
Szegváron születtem, 50 éves vagyok. Jelenleg a központi ABC üzlet vezetője. 4 éve önkormányzati képviselő és a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Az eddigi tevékenységemmel igyekeztem reálisan – a lehetőségeket mérlegelve – a többség érdekének megfelelően dönteni. A megkezdett munka, a felvállalt feladatok indokolják, hogy még ezt a négy éves ciklust megpróbáljam. Ez természetesen nagyban függ a választók bizalmától. Szegváron a falu központjában dolgozom, ezért jól ismerem a falu és az itt élő emberek problémáit.
Nagyon fontos kérdés napjainkban:
– Az idősekről, a nagycsaládosokról való gondoskodás.
– A szociálisan rászorulók helyzetének a javítása.
– Az intézmények zavartalan működésének a biztosítása és felszereltségének a javítása.
– A környezetvédelem területén tovább kell folytatni a megkezdett munkát, a saját gyermekeink, az unokáink érdekében, illetve védelmében.
– A nagyközség táj- és természeti adottságainak kihasználása.
– A közbiztonság javítása, a rendőri létszám növelése.
– A sport és kulturális tevékenység biztosítása és javítása.
– A még meglevő földes utak pormentesítése, a belvíz és csapadékvíz elvezető árkok építésének folytatása.
Ahhoz azonban, hogy Szegvár fejlődjön, valamennyi lakos összefogására szükség van. Fontos lenne egy tiszta, rendezett falukép kialakítása, ahol jól érzi magát mindenki.
A fő cél az, hogy minél többen alapítsanak családot, teremtsenek otthont és találjanak megélhetést maguknak.

12. Fábrik Gyula (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

13. Gémes László (független)

30 éves.
Iskolai végzettsége: szakközépiskolai érettségi.
Jelenlegi foglalkozása: mezőgazdasági vállalkozó.
Szentesen születtem, 14 évig Pesten éltem. Ott végeztem iskoláimat, 5 vendéglátós szakmám és egy középfokú mezőgazdasági végzettségem van. 13 éve Szegváron élek, itt dolgozom.
Jelenleg mezőgazdasági tevékenységet folytatok, de több vendéglátó-ipari egységet is sikeresen üzemeltettem, így munkám során sok emberrel találkoztam megismertem problémáikat.
Többen javasolták, hogy induljak a képviselőválasztáson, és megválasztásom esetén támogassam az egészségügyi ellátás fejlesztését, a szociális lehetőségeik bővebb ismertetését a lakossággal a mezőgazdasági támogatások jobb kihasználását, egy szervezettebb és ellenőrzöttebb “KHT” létrehozását, a kultúra és a sport fejlődését, a Kurca és a földes utcák rendbetételét, a külterületi mellékutak karbantartását, egy “humánusabb” önkormányzat megteremtését.
Bízom benne, hogy egy fiatalos, dinamikus lendülettel a falu fejlődését előre tudnánk mozdítani.
Ehhez kérem támogatásukat, és köszönöm az előre megszavazott bizalmat.

14. Gila Imréné Váradi Mária (független)

58 éves.
Iskolai végzettsége: közg. szakközépiskola, német nyelvvizsga.
Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas.
Szegvár életében nagyon fontos eseményre kerül sor október 20-án. A lakosság nem kisebb feladat előtt áll, mint megválasztani a falu polgármesterét és képviselőtestületét, olyan testületet, akiknek munkáját elismeri, támogatja, elfogadja, hogy a falu népességmegtartó ereje megmaradjon.
Programom: – a lakosság életét meghatározó feladatok kidolgozásában és a döntésekben legjobb tudásom szerint szeretnék részt venni, képviselőtársaimmal együtt. Ezek közé sorolom címszavakban: az oktatást, a foglalkoztatást, a termelők támogatását, a lakáshiánnyal küzdő fiatalok segítését, kommunális ellátást, pihenést, művelődést, a turizmus fejlesztését.
Az Egészségért Alapítvány keretén belül szeretnék klubot szervezni a cukorbetegeknek, szakirányító felkérésével. A rákos betegeknek is szeretnék segíteni; országos szervezetekhez csatlakozva, erkölcsi, anyagi támogatással.
Mivel az ember nem érthet mindenhez, azt szeretném, hogy olyan testülete legyen a falunak, hogy a képviselők jó munkamegosztásban dolgoznak – a választók akaratából – ki-ki azon a területen, ahol a legfelkészültebb és a legaktívabb munkát tudja produkálni.
Kérem a tisztelt választókat, a rendelkezésükre álló ismeretek alapján válasszák meg a következő négy év testületét úgy, hogy az önök elvárása, a jelöltek felkészültsége legyen a mérvadó.

15. Hegyi István (Fidesz-MPP, Polgári Kör jelöltje)

42 éves.
Iskolai végzettsége: húsfeldolgozó, hentes, mestervizsga, középfokú mezőgazdasági végzettség.
Jelenlegi foglalkozása: magángazdálkodó.
Nős vagyok, három gyermekem van.
Elképzeléseim röviden a következők:
Sürgősen meg kell oldani a járó beteg szállítást az SZTK-ba, a környező települések közül csak Szegváron nem működik. A szociális segélyek természetben valójuttatása pl.: ebéd, tanszer, ruha. A lakosok bővebb tájékoztatása a szemét, csatorna, EU csatlakozás, KHT problémáiról. A sport és kulturális pénz eredmény arányában való elosztása. Megoldatlan probléma pl. a 35 éve működő tánccsoport megfelelő elhelyezése. Eredményeik és létszámuk alapján javasolnám táncházhoz való segítésüket. A forráshiány áthidalására továbbra is pályázatok benyújtását tartom célszerűnek. A mezőgazdasági termékek megvédése, őrzése megoldatlan, mezőőrséget kell felállítani. Működő szervekből vagy önálló szervezetként.
Ha Önök is úgy gondolják a röviden vázolt elképzeléseimmel egyetértenek, szavazataikat tisztelettel elfogadom, megköszönöm.

16. Hegyi László György (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

17. Hevesi János (független)

57 éves.
Iskolai végzettsége: 8 általános, nehézgép kezelő, ezüstkalászos gazda.
Jelenlegi foglalkozása: egyéni vállalkozó, agrárkamara elnökségi tag.
Programom: képviselni kívánom a szegvári gazdálkodókat egy szervezett értékesítési rendszer létrehozásával.
El kívánom érni, hogy a településen további közhasznú munkával a nagyobb munka végzését is szegvári munkások végezzék: például a kátyúzást, útépítést, csatornahálózat építést, szemét szállítást. Ezen munkák elvégzésével szebbé és komfortosabbá válna Szegvár.
A közrendre és a közbiztonságra nagyobb figyelmet kell fordítani.
A dűlőutak karbantartására úgyszintén. Vidékfejlesztési pályázatok segítségével az utak korszerűsítését, termálfürdő építését is meg lehetne oldani.

18. Kádár György (független)

58 éves.
Iskolai végzettsége: építőipari technikum.
Jelenlegi foglalkozása: zöldségtermesztő.
Programom:
1. A helyi- és állami közpénz takarékos, igazságos, a település és szervezeteinek, egyesületeinek fejlődését szolgáló felhasználása.
2. A három vagy többgyermekes családok, idősek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, szükség- és lehetőség szerinti megsegítése.
3. A sporttelep felújítása, kialakítása oly módon, hogy megfeleljen a kultúrált sportolás és – település rendezvényein – szórakozás követelményeinek.
4. Közreműködni a szennyvízhálózat megépítésében.
5. A Polgármesteri Hivatal és intézményeinek közalkalmazottai és köztisztviselői feleljenek meg az alapvető emberi, szakmai és erkölcsi követelményeknek.
6. Vállalkozók, szövetkezetek és őstermelők helyi közterheinek igazságos és elviselhető szinten tartása, azok vezetőinek, tagjainak bevonása Szegvár közéletébe, közösségi feladatok megvalósításaiba.

19. Kardos Gyula (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

20. Ifj. Kovács Béla (független)

40 éves.
Iskolai végzettsége: szakmunkásképző.
Jelenlegi foglalkozása: temetőgondnok.
Szeretném megköszönni ajánló szelvényeiket, melyekkel lehetővé tették jelölésemet.
Megválasztásom esetén szeretném képviselni az iskolás korú gyermekeket nevelő családokat, különös tekintettel és megkülönböztetett figyelemmel a nagycsaládosokat.
Véleményem szerint egyenlő esélyeket kellene biztosítani minden falunkbeli diák számára.
Tudok olyan felső tagozatos (7.) osztályról akiknek egyáltalán nem szerepel órarendjében a számítástechnika. Pedig kiválóan felszerelt számítástechnikai termünk van. A mezőgazdasági termelést folytató (állattenyésztés, növénytermesztés) családok problémáinak a megoldásában segítenénk.
A kisnyugdíjasok, egyedül élők közterheinek a csökkentése. Nem támogatnám a munkahelyek megszüntetését. Például az óvoda, KHT. Sokkal inkább azon lennék, hogy munkahelyek létesüljenek községünkben. A Szegvárról kivezető földutak járhatóvá tétele, rendszeres és folyamatos karbantartása, figyelemmel kísérése.
Kérem a szavazásra jogosult polgártársaimat, hogy menjenek el szavazni és döntsenek lelkiismeretük és belátásuk szerint.

21. Kutas Imréné (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

22. Kútvölgyi Zsófia (Rácz Zsófia) (független)

26 éves.
Iskolai végzettsége: gyógyszerésztudományi egyetem.
Jelenlegi foglalkozása: gyógyszerész, jelenleg GYED.
Tősgyökeres szegvári családból származom, édesapám Rácz László, édesanyám Kukovecz Katalin. Házasságban élek, egy 15 hónapos kisfiú édesanyjaként. Jelenleg GYED-en vagyok, emellett szakgyógyszerészi képesítésem végzem gyógyszerhatástan szakterületén.
Gyógyszerészként mindenféle pártpolitikától függetlenül elsősorban egészségügyi ill. szociális területeken szeretném a testület munkáját segíteni.
Egyre több panaszt hallani a hétvégi gyógyszertári ügyelet hiánya miatt, már megkezdtem Antal Péter gyógyszerész úrral az egyeztetést és remélhetőleg sikerül mindenki számára kedvező megoldást találnunk.
Az egyre riasztóbb kábítószer- és alkoholfogyasztás megállítása érdekében fontosnak tartom a nevetségesen alacsony rendőrlétszám növelését, valamint a hatékony prevenciós program támogatását. Az ebből a szempontból legveszélyeztetettebb korosztály – 14-24 évesek – számára hasznos és értelmes szabadidős és sporttevékenységek biztosítását ösztönözni. Szeretném elérni játszótereink korszerűsítését, folyamatos tisztántartását. Településünk lakosságszáma egyre nagyobb mértékben csökken. Újabb munkahelyek teremtése, a fiatalok lakáshoz juttatását célzó program támogatása talán megállíthatná ezt a folyamatot.
Amennyiben röviden leírt elképzeléseimmel egyetértenek, kérem az októberi választásokon szavazataikkal támogassanak.

23. Lekrinczki Attila (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

24. Lukács Istvánné (Horváth Emília) (független)

43 éves.
Iskolai végzettsége: tanítóképző főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: tanító.
Szegváron születtem, 1959-ben. Tanítói diplomát 1980-ban, majd felsőfokú kulturális menedzser szakképesítést 1998-ban szereztem. Az Új Iskolában tanítok.
Férjem a Puskin MGSZ-ben földügyi előadó. Két gyermekünk van.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként 8 éven át segítő társaimmal szerveztük a falunapokat, bálokat, majálisokat, ünnepségeket. A továbbiakban is szeretném folytatni a szervezőmunkát az Önök építő javaslatai, ötletei kikérése mellett. Fontosnak tartom a nehéz gazdasági helyzet ellenére is az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését (óvoda, iskola, Idősek Otthona, Védőnői Szolgálat, művelődési ház, könyvtár). Támogatok minden olyan elképzelést, amely Szegvár fejlődését, gyarapodását szolgálja. Így a már működő vállalkozások új munkahelyekkel történő bővítését, a falusi turizmus további kiépítését, a volt nevelőotthon épületének hasznosítását, a környezetszépítést, környezetvédelmet, a szociális igazságosság képviseletét, olcsó telkek biztosítását, lakossági fogadóórák bevezetését, a rendőrség és a polgárőrség működési feltételeinek további javítását, a szennyvízcsatorna kiépítését, utak lefedését, a fiatalok sporttevékenységét, az Idősek Otthonában műsorok szervezését, Szegvár menedzselését a médiákon keresztül. Ki kell használni a pályázat adta lehetőségeket, mert az önkormányzat saját forrásaiból nem tud komoly fejlesztéseket végrehajtani. Ha elégedettek voltak 8 éves képviselői munkámmal, ha továbbra is bíznak bennem, kérem juttassák szavazatukkal érvényre október 20-án.
“Én Önt választottam, hogy képviselem, Ön válasszon engem, hogy képviselhessem.”

25. Luli Áron Gábor (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

26. Dr. Mészáros Imre Zoltán (független)

59 éves.
Iskolai végzettsége: állam és jogtudományi egyetem.
Jelenlegi foglalkozása: átmeneti járadékos, üzletkötő.
Ha Szegváron tovább csökken a munkahelyek száma, fizetésképtelenné válik a lakosság. Egyre többen fognak segélyből, kölcsönből és ingatlanaik eladásából nyomorogni.
A tanyavilág lerombolásával, a kisvasút megszüntetésével meginduló elköltözési folyamat tovább fog tartani.
Szegváriak! Ha nem akarjátok Gyűrűfű sorsára juttatni a falunkat, szakszerű és emberközpontú önkormányzati munkát akartok, válasszatok új képviselőket.
Munkahelyeket! Munkahelyeket! Munkahelyeket!

27. Mihály Klára (független)

55 éves.
Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi.
Jelenlegi foglalkozása: rokkantnyugdíjas.
Szegváron, majd Szentesen dolgoztam a Postán. 2001-ben leszázalékoltak. Azóta a helyi mozgáskorlátozottak csoporttitkára vagyok.
Programom:
– Azon leszek, hogy megépüljön a falut elkerülő út a Kendergyártól Kórógyszentgyörgyig.
– A volt megyeháza újra hasznosítása, ezzel munkahely teremtés.
– A buszmegállókhoz járdasziget építés.
– A szociálisan rászorulók segítése.
– Az oktatás és a kultúra támogatása.
– A lakosságot szolgáló hatékony hivatal kialakítása, összefogás a lakossággal egy jobb önkormányzatért, egy tisztább és szebb, egészségesebb Szegvárért.

28. Nagy Sándor (független)

59 éves.
Iskolai végzettsége: tudományegyetem (biológia-földrajz szak), főiskola (testnevelés szak).
Jelenlegi foglalkozása: általános iskolai igazgató helyettes.
Most is, és az elmúlt 31 évben azért vállaltam a képviselői munkát, hogy segítsem községünkben életünk minőségének javítását – ami mindannyiunk közös érdeke.
A képviselő-testület feladata is az, hogy a költségvetésben biztosított pénzt e célnak megfelelően használja fel.
Ebből működtesse az önkormányzat intézményeit, s ragadjon meg minden olyan pályázati lehetőséget, amely a község fejlődését segíti!

29. Nóbik László (független)

46 éves.
Iskolai végzettsége: 8 általános.
Jelenlegi foglalkozása: Puskin-Tej Kft. ágazatvezető.
A megkezdett munkák, a felvállalt feladatok (szennyvíz, piactér) indokolják, hogy újra induljak képviselőjelöltként.
Fontos és kiemelt feladatként kell kezelni a jövőben:
– A közbiztonság javítása.
– A szociális helyzet javítása.
– Az idősek, nagycsaládosokról való gondoskodás.
– Földes utak, szilárd burkolatúvá tétele.
– Természet- és a vizek védelme.
Legfontosabb azonban az, hogy a falu népességmegtartó ereje megmaradjon, és találják meg megélhetésüket.

30. Puskásné Halál Ágnes (független)

27 éves.
Iskolai végzettsége: tudományegyetem.
Jelenlegi foglalkozása: szentesi Gondozási Központ igazgató-helyettese.
Képviselői programom:
– Szociális térkép készítése, hogy ismerjük falunk lakóinak szociális helyzetét, egy teljes körű lakossági felméréssel egybekötve.
– Civil szervezetek véleményének kikérése és figyelembe vétele a döntések előtt.
– Rendszeres képviselői fogadóórák tartása.
– Szociálpolitikai koncepció készítése.
– Szeretnénk beindítani Szegváron a közösségfejlesztést, melynek lényege a nyilvánosság fokozása, az emberek aktív és felelős részvétele önmaguk és környezetük alakításában. Köszönöm eddigi támogatásukat.

31. R. Nagy Mihály (független)

54 éves.
Iskolai végzettsége: kertésztechnikus.
Jelenlegi foglalkozása: őstermelő.
Őstermeléssel foglalkozom, ezért a gazdálkodók gondjait ismerve szeretném őket képviselni:
– Földutak karbantartása, – jó út, jó időben kerékpáros kirándulásra is alkalmas.
– Mezőőrök beállítása a sok mg-i tolvajlás miatt.
– Településen belüli utak karbantartása: kátyúzás, padkázás.
– Játszóterek rendben tartása, különösen az újfaluban.
– Idős emberek támogatása: előttük az utcarész lekaszálása, ÖNO-ban visszaállítani az ott alvást.
– Sportolók támogatása igazságosabban: a néptánc is sport.

32. Rácz Ferenc (független)

59 éves.
Iskolai végzettsége: főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: nyugdíjas.
Szegváron születtem 1943-ban, és azóta itt élek. Az általános iskola elvégzése után a helyi ÁFÉSZ-nél lettem kereskedelmi tanuló. Munka mellett végeztem el a középiskolát, majd később főiskolai végzettséget is szereztem. Az ÁFÉSZ-nél folyamatosan egyetlen munkahelyemként 44 évet dolgoztam különböző beosztásokban. Az utóbbi 20 évben, ez évi nyugdíjazásomig a szövetkezet elnöke voltam. A szövetkezet sikeresen vészelte át a gazdasági rendszerváltást, s jelenleg is Szentes és térségének meghatározó kereskedelmi vállalkozása. Közel 10 évig voltam elnöke az ÁFÉSZEK Csongrád Megyei Szövetségének, valamint tagja a megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének, különböző régiós és országos gazdasági társaságokban voltam tisztségviselő. Úgy gondolom, hogy a gazdaságban szerzett több évtizedes tapasztalataimat és kapcsolataimat a község fejlődése érdekében jól tudnám hasznosítani.
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat minden lehetséges eszközzel segítse elő:
– A községben új munkahelyek létrehozását.
– A meglévő munkahelyek, vállalkozások stabilitását, megerősödését.
– A főleg mezőgazdaságból élő lakosok felkészítését az UNIÓS alkalmazkodásra, az ehhez szükséges szervezet létrehozásának segítését.
– A község lakosai életminőségének folyamatos javítását.
– A csatorna beruházás megvalósítását.
– Az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a helyi sport színvonalának folyamatos fejlesztését.
– A rendelkezésre álló és megszerezhető anyagi források a fenti célok megvalósítása érdekében történő ésszerű és gazdaságos felhasználását.
Kérem amennyiben Önök is egyetértenek törekvéseimrnel, úgy október 20-án rám is szavazzanak.

33. Rozgonyi Zoltán (független)

40 éves.
Iskolai végzettsége: tanárképző főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: matematika-kémia szakos pedagógus.
Feleségemmel, aki szintén pedagógus, három kiskorú gyermeket nevelünk. Hivatásomnál fogva és az elmúlt 12 év képviselői munkája alapján ismerem a falut, annak problémáit. A település irányításában az egyéniesedés helyett az egységes testületi munkát helyezem előtérbe.
Céljaim között szerepel – a törvények által előírt kötelező feladatok megvalósításán túl – egy komfortosabb, kulturált falu kialakítása, ahol jól érzi magát az itt lakó és ide érkező vendég is. Az elmúlt időszakban ennek alapjait leraktuk, a folytatásban szeretnék aktívan részt venni, amihez az Önök szavazata szükséges.

34. Sápi Attila (független)

39 éves.
Iskolai végzettsége: tanárképző főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: kézbesítő, Magyar Posta Rt.
Családommal 10 éve élünk Szegváron. Eredeti végzettségem matematika-fizika szakos tanár. Mivel Szegváron nem kaptam állást, ezért Mindszenten tanítottam, három éve pedig a postán dolgozom. Kézbesítőként nap, mint nap találkozom az emberekkel, megismertem gondjukat – bajukat, véleményüket, ezért úgy gondolom, hogy megfelelőképpen tudnám képviselni a szegváriak érdekeit, többek között a megfelelő tájékoztatás, a környezetvédelem és a község adottságainak kihasználása terén.

35. Sípos István (független)

51 éves.
Iskolai végzettsége: főiskola.
Jelenlegi foglalkozása: szolgálati nyugdíjas.
Programom: függetlenként indulok a választáson, mert nem hiszek a politikai pártok támogatásában. A rendszerváltás óta egyik sem szolgálta falunk fejlődését. Inkább falunk vezetéséből szolgálták ki néhányan a pártjukat. Meggyőződésem, hogy a problémákat csak mi, és itt tudjuk megoldani, akik át is éljük mindezt. És hogy hogyan, azt szórólapon mindenkinek eljuttatom. Célom, hogy Szegvár talpra álljon és fejlődjön.

36. Szabó Tibor (független)

27 éves.
Iskolai végzettsége: mezőgazdasági gépészmérnök, közgazdász szakmérnök.
Jelenlegi foglalkozása: főtechnológus.
1998 óta dolgozom a Ganz-Szentes Acélszerkezetgyártó Kft-nél főtechnológusként. Munka mellett szereztem közgazdász szakmérnöki másoddiplomát 2002-ben, a pénzügyi és Számviteli Főiskolán.
Feleségem Szabóné Gyermán Erika, aki tanító, magyar szakos tanár. Felelőtlenségnek tartom, hogy nagy ígéreteket tegyek, de annyit mondhatok, ha bizalmukkal megtisztelnek, a jövőben a szegvári emberek szolgálatában, lakóközösség tagjaként képviselem községünk lakóit.
…de mi egyre szavaznánk, arra, kinek nincs más érdeke, mint a miénk. ” (Goethe)

37. Szarvas Ferenc Mihály (független)

49 éves.
Iskolai végzettsége: szakközépiskolai érettségi.
Házasságban élek, feleségemmel két gyermekünket neveljük.
Politikai pártnak tagja nem voltam, nem vagyok. Ez nem jelent politikai semlegességet. Jobboldali, polgári, nemzeti elveket vallom. Programom is ezek szellemében készült.
Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a közéleti tisztaságra, korrekt tömegtájékoztatásra. Kell, hogy a választók, a lakosság érezze az általa választott testület szolgálatkészségét, hiszen ők bizalmat szavaznak, nem pedig uralkodókat akarnak választani. Minden nagyobb horderejű indítványt közvélemény-kutatás kell, hogy megelőzze. Gazdasági, pénzügyi döntésekben sokkal nagyobb felelősséget kell vállalni minden képviselőnek. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi keretek ismerete nélkül felelőtlenség konkrét ígéreteket tenni a jövő beruházásairól.
Ami a legfontosabb, hogy a polgármester és a testület karöltve, minden politikai és egyéni érdeket félretéve, egymás tudását, szakértelmét elfogadva végezze a munkát, ennek biztosan meg is lesz az eredménye.
Köszönöm az ajánlószelvényeket!

38. Szilágyi Zoltán (független)

39 éves.
Iskolai végzettsége: kertészeti főiskola, kertész üzemmérnök.
Jelenlegi foglalkozása: Dél-Magyarország területi értékesítési vezető.
Nem a “múlt”, a jövő a tét!
Célom egy új vállalkozás szintű és szellemű képviselői munka végzése. Ne a megszokások vezessenek, hanem mindig a legjobb lehetőségek keresése, még ha azok nehezebben is kivitelezhetők és több munkával járnak.
Csak néhányat röviden:
– Természetes környezetünk és vizeink adottságainak kihasználása.
– Idegenforgalom, falusi turizmus fellendítése.
– Rendezvények színvonalasabb, észszerűbb és gazdaságosabb megszervezése.
– Szociális létesítmények és szolgáltatások bővítése.
– Vállalkozások, munkahelyteremtések elősegítése.
– EU csatlakozás feltételeinek megteremtése.
Sok mindent lehetne még felsorolni, de nem ígérgetni szeretnék, hanem megválasztásom esetén képviselő társaim segítségével megvalósítani mind azt, ami a Szegváron élő emberek javát szolgálja.

39. Szucsán Jánosné Fúvó Terézia (független)

40 éves.
Iskolai végzettsége: érettségi.
Jelenlegi foglalkozása: értékesítési termékfelelős, vállalkozó.
Azt hiszem, mindenki tisztában van a községünket érintő problémákkal, melyekre megoldást kellene találnunk. Nem szeretnék ígéretekbe bocsátkozni, mert 13 ember együttes munkája tud csak eredményt felmutatni. Aktív részese szeretnék lenni ennek a munkának és bízom benne, hogy ötleteimmel, munkáimmal a község és az itt élő emberek életének részesévé, segítőjévé válhatok. Biztosan vannak másoknak is jó ötleteik, esetleg problémáik, melyeknek fórumot kell biztosítani. Szeretném megvalósítani, hogy legalább havonta egyszer találkozhassunk személyesen az emberekkel, hogy első kézből tájékozódhassunk az őket érintő aktuális problémákról.
Az előző testület nagy beruházást hagy a következő testületre, de mind tudjuk, hogy erre szükség van. Bizonyos mértékben ez korlátozni fogja a pénzügyi lehetőségeket, bízom azonban, hogy más pályázatokkal, ötletekkel egyéb téren is sikerül eredményt felmutatni. Négy évvel ezelőtt csak néhány szavazat hiányzott ahhoz, hogy képviselőként dolgozhassam. Köszönöm azoknak a bizalmát, akik akkor és remélem most is rám szavaznak.

40. Szűcs Zoltán (független)

32 éves.
Iskolai végzettsége: ipari szakmunkásképző.
Jelenlegi foglalkozása: asztalos.
Magam is tudom mit jelent a minimálbér, a munkanélküliség, a létbizonytalanság, és szeretném ha ezeket a fogalmakat azok is komolyan vennék, akik döntenek a szegvári emberek sorsáról.
Stabil, jól fizető munkahely, nyugodt környezet, boldog család; ezekhez minden embernek joga van, és a szegvári embereknek itt helyben kell megadni a lehetőséget hozzá.

41. Takács István (független)

53 éves.
Iskolai végzettsége: technikumi érettségi.
Jelenlegi foglalkozása: üzemvezető (Kendergyár).
25 éve lakom a településen. A Kendergyárban dolgozom vezetői beosztásban.
Folyamatosan figyelemmel kisérem a település életét, fejlődését.
Fontos feladatnak tekintem a szennyvízcsatorna hálózat építését. Szervezésében, előkészítésében részt vettem, a megalakult társulat intézőbizottságában funkciót vállaltam.
A választópolgárok életszínvonalának fejlődése, az ifjúság nevelése, oktatása kulcstevékenységként kezelendő a testület munkájában, mely népességmegtartó szerepet szolgál.

42. Tonomár Zoltán (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

43. Varga Ferenc (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

44. Varga Ferencné (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

45. Varga Klaudia Borbála (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

46. Vígh János (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

Cigány helyi kisebbségi képviselő jelöltek

1. Bereczkiné Ajtai Mónika (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

2. Fábrik Gyula (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

3. Varga Ferenc (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

4. Varga Ferencné (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

5. Varga Klaudia Borbála (független)

(Nem vette igénybe a bemutatkozási lehetőséget.)

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató