Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Mesél a szegvári határ IV.

2 092

II. (Vak) Béla király 1138-ban oklevelet állított ki arról, hogy néhai atyja, Álmos herceg milyen jövedelmekkel látta el még 1108-ban, alapításakor a Dömösi Prépostságot. A birtokok között szerepel egy falu, amit kétszer, egyszer Ingu, majd Lingu alakban írtak le; e falu a Curisa mellett van Csongrád megyében. A Curisa a Kurcát jelöli, így a falu helyét nem kell nagy területen keresni.
Több, mint kétszáz esztendővel későbbről, 1356-ból maradt fenn a következő adatunk Lengről: ekkor a Szeri család egy tagja, Pósa fia Miklós bérelte évi 4 forintért a Prépostságtól. 1362-ben anélkül, hogy az oklevélben a pontos ok szerepelne, Miklós, valamint Balázs és István nevű rokonai ugyancsak 4 forintot fizettek a Prépostságnak, így szinte biztosra vehető, hogy Leng területét folyamatosan bérelték a távoli tulajdonostól.
1371-ben a Szeri család tiltakozott Jakab fia, László és Lippai Miklós apori birtokosok ellen, mert Tamás lengi jobbágy elleni erőszakoskodásban vettek részt. Ez az említés azért is fontos, mert ebből kiderül, hogy ekkor még Leng lakott volt, illetve Szentgyörgy és Apor közelében kell lennie. Ugyanakkor ez az utolsó említése e településnek, neve későbbi okmányokban nem szerepel.
Van két olyan oklevél, amely alapján arra gondolhatunk, hogy Leng a XIV. század végén elveszítette ugyan lakosságát, sőt neve is megváltozott, és Halásztelek néven élt tovább.
1410-ben, amikor Halásztelek elsőként felbukkan, a Szeri Pósa család birtokaként szerepel. Az oklevél szerint Szentgyörgy és Apor között van, és ez utóbbi falu jobbágyai erőszakkal elfoglalva tartják területét. 1416-ban bukkan föl Halásztelek neve második (és egyben utolsó) alkalommal: ebből az említésből tudjuk, hogy a Kurca egy szakasza is hozzá tartozik, s ez nevének is magyarázatát adja.
Amikor e két település helyének meghatározásához kezdünk, van néhány olyan adatunk, amelyek némi logikával és régi térképek adataival kiegészítve elvezetnek a megoldáshoz. Tudjuk, hogy Halásztelek Szentgyörggyel határos, és a Kurca partján van (ez utóbbit Lengről is tudjuk); a régi vízrajz ismeretében pedig nem sok, mindkét feltételnek megfelelő hely marad. Mindszent határának a Kurca melletti részén maradt fenn a Teleki-szőlő elnevezés, ettől pár száz méterrel északkeletre pedig, részben a mai Szegvár-Mindszent közigazgatási határ nyomvonalán jelzik XVIII. századi térképek a Leng-ér nevű vízfolyást.
Úgy gondolom, a felsorolt adatok elég alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy Leng és Halásztelek elnevezésén egy települést értsünk, és így helyét a mai Szegvár-mindszenti közigazgatási határ környezetében jelöljük meg.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató