Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Rendkívüli testületi ülés

2 333

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2003. április 24-én rendkívüli testületi ülést tartott.
Napirendi pont: a szegvári szennyvízberuházás pályázatának benyújtása.
Szenczi Sándorné polgármester felkérte a KÖVITE munkatársait, adjanak a képviselők részére rövid tájékoztatást arról, hogy jelenleg hol tartanak a csatornázással kapcsolatosan.
Nagy János mérnök tájékoztatta a képviselőket a következőkről: A KÖVITE megbízást kapott arra vonatkozóan, hogy készítse el és koordinálja a település szennyvíztisztító hálózatának és tisztító telepének a beruházását. A megbízást úgy kapták, hogy az önkormányzat céltámogatási körben kíván pályázni. Az előző képviselő-testület döntött arról, hogy egy ütemben kívánják megvalósítani a beruházást. Ennek megfelelően elkészítették a vízjogi elvi engedélyterveket. A csatornahálózatra két változatot (gravitációs és nyomás alatti), míg a tisztító telepre négy változatot dolgoztak ki. Az elvi engedéllyel rendelkező változatokat nyújtották be a Vízügyi Igazgatósághoz, ahol kiválasztották a továbbtervezhető verziót: a szennyvízcsatorna-hálózatra vonatkozóan a gravitációs rendszert, míg a tisztító esetében ICEAS-rendszert. 
Elkészítették a címzett támogatási körnek megfelelően a költségmegosztást. A polgármester részére megküldték és jelezték az alábbi gondokat: A vízügyi célelőirányzatra (VICE) és a környezetvédelmi alapra (KAC-ra) vonatkozó szabályok megváltozása miatt Szegvár település a KAC-ra nem pályázhat. Ismertette ennek okát. A pályázati feltételek változását követően kidolgozták a beruházási koncepciót, melyből kitűnik, hogy a címzett támogatás 40%, a VICE 30%, de 300 millió forintnál több nem lehet. Tekintettel arra, hogy a beruházás több mint 1,4 milliárd forint, ezért ebben a körben nem tudják benyújtani a pályázatot. A címzett támogatás a tisztítótelep esetében 50% és mivel a szennyvízhálózatnál már a 300 millió forintot “elköltötték”, ezért a tisztítótelepnél a VICE támogatást nem lehet figyelembe venni. 
Szólt arról, hogy 1603 ingatlanra kötöttek lakástakarék-pénztári szerződést. Az említett konstrukció esetében az önkormányzatnak 175.135 eFt önerővel kell rendelkeznie. A címzett támogatás beadási határideje a képviselő-testületi ülést követő nap. 
Mivel az önkormányzat ezt a saját erőt nem tudja biztosítani, ezért megnézték azt a lehetőséget, hogy ha a pályázatát a település céltámogatásra nyújtja be. Ebben az esetben – ha nem egy ütemben valósul meg a beruházás – VICE támogatáson a 30%-ot ki tudja használni az önkormányzat. Így az önerő 175.135 eFt helyett 44.000 eFt. Mérlegelni kell azt is, hogy a TERKI keretből 5%-ot tud igényelni az önkormányzat. 
Kifejtette, hogy első lépésként a tisztítótelepet kell megépíteni, mellyel párhuzamosan készülhet a csatornahálózat is. A tisztítótelep építéséhez kb. 37-38 millió forint saját erőre van szükség, melyet 2 évre elosztva kell megfizetni. A fennmaradó összeget a következő csatornahálózat építésekor kell felmutatni. Ki kell jelölni, hogy első ütemben a beruházás hol kezdődhet el, valamint a kijelölt területen meg kell határozni az érdekeltségi egységek számát. 
Amennyiben a céltámogatásra nyújtják be igényüket, akkor a beruházást 2004-ben meg tudják kezdeni. Tájékoztatta a képviselőket a pályázat benyújtásáról. Ismertette, hogy kérelmüket VICE ígérvényre 2003. szeptember 30-ig lehet beadni. Szólt az ígérvény jelentőségéről. 
Az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az elkészült művet bérüzemelésre átadja, ezáltal bevétele keletkezik. Így lesz jogosult az áfa-visszaigénylésre.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy 2002-ben bízták meg a KÖVITE-t. A gravitációs rendszert és a tisztítási módszert a Vízügyi Igazgatóság mellett működő szakmai bizottság választotta ki. A korábbi Képviselő-testület azért döntött úgy, hogy egy ütemben kívánja megvalósítani a beruházást, mert akkor még nem volt különbség az elnyerhető pénzek között és úgy gondolta, az nagy biztonságot jelent, ha elnyerik egy pályázaton az összes támogatást. Meglátása szerint a szegvári önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy 130 millió forint pályázaton elnyerhető pénzről lemondjon. A KÖVITE igazgatója, Puskás János arról tájékoztatta őt, hogy ha több ütemre bontják a beruházást és az első lépcsőt nagyobbra tervezik, akkor a céltámogatásból hamarabb el tudják kezdeni, mint a címzett támogatásból. Meglátása szerint a 44 millió forint önerő – több év alatt – kezelhető, a lakossági szerződésekkel már tudják teljesíteni. Szólt a TERKI támogatás igényléséről. 
Nagy Sándor képviselő szólt arról, hogy a korábbi Képviselő-testület nem akarta felvállalni az öblözetek sorrendiségének kijelölését. Ezért is választotta a címzett támogatási formát. Meglátása szerint a beruházást minél hamarabb el kell kezdeni, mert az idő múlásával már eddig is a feltételek negatív irányban változtak. A beruházást a miatt is sürgetni kell, mert a környezet már meglehetősen terhelt. Véleménye szerint a tisztítómű után a leghamarabb abban az öblözetben kezdődjön el a beruházás, ahol a legtöbben kötöttek szerződést. 
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, Puskás János tájékoztatása szerint az ütemezésnél a műszaki szempontokat kell figyelembe venni. 
Nagy János mérnök tájékoztatta a képviselőket arról, hogy önerőnek számít a lakossági hozzájárulás, melynek mértéke a 20% felett van. Elmondta, hogy a kiépítésnek van műszaki sorrendje, amit tartani kell. Vállalta, hogy minden öblözetre készítenek külön tervet, és külön engedélyt szereznek be. Kitért a természetközeli tisztítási rendszerek ismertetésére. 
Bucsányi László képviselő meglátása szerint ez a fajta megoldás, amelyre rá vannak kényszerülve, hosszú évekre el fogja nyújtani a beruházást. Megkérdezte, hogy az első ütemben mennyi a minimum, amit meg kell pályázni? 
Szenczi Sándorné polgármester válaszában elmondta, hogy erre még nem tudnak válaszolni.
Bucsányi László képviselő megkérdezte, előfordulhat-e, hogy a szennyvíz-tisztítóra kapnak pénzt, a csatornázásra viszont nem? A lakosokat arról tájékoztatták, hogy akkor kell fizetniük, amikor a beruházás elkezdődik, valamint arról, hogy az árat garantálják és többet nem kell fizetniük. Ahol a második ütemben készül el a csatornázás, azoknak tudják-e garantálni az árat? Kell-e majd a lakástakarék-pénztári szerződéseket módosítani? Meglátása szerint az ütemezésnél azt vegyék figyelembe, hogy melyek a falu legsűrűbben lakott területei, ahol a szennyvíz a legjobban fertőzi a talajt. Azok a legveszélyeztetettebb területek, ahol a legkisebb porták vannak. 
Bába Miklós képviselő megkérdezte, hogy az ütemezés miatt többe kerül-e külön-külön a tervezés és az engedélyek beszerzése? Az ismert költségvetés melyik év árfolyamával készült? Amennyiben 2006-ban valósul meg a beruházás, akkor is érvényesek lesznek ezek az árak? 
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy a beruházás 3-4 év alatt készül el. A pályázat feltétele, hogy az adott ütem 1 milliárd forint alatt legyen. A tisztítómű 253 millió forintba kerül és még kb. 700 millió forintos (kb. 18-20 km) csatornahálózat építést is be lehet ütemezni. A céltámogatási pályázat kizárja, hogy csak csatornára, vagy csak tisztítótelepre lehessen pályázni. A kettőnek összhangban kell lennie. A lakosoknak csak akkor kell fizetnie, ha a munka megkezdődik. Szólt arról, hogy az öblözetek műszaki szempontból kerültek kialakításra. A településen – a mostani egyezség szerint – mind a 10 öblözetre külön-külön terv készül. A jelenlegi költségvetés a 2002. évben kalkulált összegnél magasabb. Részletesebb számítás alapján készült és kb. 8% többletet tartalmaz. 
Kádár György képviselő megkérdezte, hogyan történt a szennyvíztisztító-telep kialakítása? Nem tartotta helyesnek a kiválasztott helyet, főleg a gravitációs megoldásnál. Kérte, a szakaszolás ne jelentse a beruházás megszakadását. Kérésének egyik oka, hogy a kényelmetlen helyzettől megvédjék a lakosokat, valamint minél tovább húzódik egy beruházás, annál drágább lesz. Meglátása szerint a tervezőnek elő kell terjesztenie az ütemezésre vonatkozó javaslatát, hogy a Képviselő-testület döntéshelyzetbe kerüljön. Javaslata szerint a tisztítótelep elkészülte után folyamatosan kell sorba venni a települést. Kivételt képezhet a Réti telep. 
Nagy János mérnök kifejtette, a terveket műszaki szempontból igyekeztek úgy lehatárolni, hogy megfeleljenek a domborzati viszonyoknak is, és egységet alkossanak az öblözetek. Egyetértett azzal, hogy a beruházás folyamatosan történjen. Elmondta, hogy a terveket engedélyeztették, és ha a céltámogatáson nyer a település, akkor közbeszerzési eljárást kell kiírni. A Képviselő-testület fog dönteni arról, hogy mely céggel köt szerződést. 
Csatordai Ferenc képviselő emlékeztetett arra, azért döntöttek a címzett támogatás mellett, hogy egy ütemben készüljön el a beruházás. A céltámogatás esetében pedig már 2002-ben elindíthatták volna a beruházást. Véleménye szerint gyorsan be kell adni a pályázatot a két ütemre, szinte majdnem azonos időben.
Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, hogy jogszabályi változás miatt 130 millió forint differencia van a két pályázati lehetőség között. Amikor az előző Képviselő-testület döntött, akkor még nem volt különbség. 
Nagy János mérnök elmondta, két ütemre be tudják adni egyszerre a pályázatot. 
Szenczi Sándorné polgármester kifejtette, hogy 2002-ben nem tudták volna benyújtani a pályázatot, mert azt nagyon komoly előkészületnek kell megelőznie. 
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, hogy ha az első ütemben elkészül a tisztítómű és a település egy részén a csatornahálózat, akkor a második ütemre – mivel csak csatornahálózat fog készülni – fognak-e támogatást adni? 
Nagy János tervező válaszában elmondta, hogy a szennyvíztisztító telep befogadó képessége napi 550 m3 lesz. Első lépésben kiépül akkora csatornaszakasz, mely 300 m3 szennyvizet tud szállítani. A fennmaradó 250 m3 kapacitásra be lehet nyújtani a pályázatot, mivel meglévő kapacitást szeretnének kihasználni.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, hogy milyen szennyvíztisztító telepet terveznek?
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy ICEAS rendszerű lesz a telep. Részletesen ismertette a rendszert. 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, hogy az egész technológia mennyire felel meg az Európai Uniós előírásoknak? Mennyire időtálló?
Nagy János mérnök válaszában elmondta, a technológia időtálló és részletesen ismertette, hogy a tisztító ellenőrzése hogyan fog történni. 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, hány év a rendszer működési garanciája?
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy a hálózatra a garancia általában 50 év szokott lenni. A közbeszerzési pályázat lényeges pontja lesz, hogy mit vállal a kivitelező. 
Kádár György képviselő megkérdezte, hogy egyesített csatorna megvalósítható-e?
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy elválasztott rendszerű lesz a csatorna. Kihangsúlyozta, hogy a csapadékvizet nem szabad bele engedni a csatornahálózatba. 
Kovács Béla képviselő megkérdezte, mivel a település egyik legmagasabb pontjára épül a tisztítómű, mennyire növeli az üzemelési költséget? Tájékoztatást kért a másik 3 tervről.
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy mind a három módszer biológiai rendszeren alapul, közöttük nagy különbség nincs. A megfelelő terv kiválasztásánál azt vették figyelembe, hogy melyiknek nagyobb az üzemeltetési költsége, és melyiknek nagyobb a biztonsága. 
Krasznai László mérnök elmondta, hogy a tisztítótelep nem a település legmagasabb pontjára van tervezve. 
Bába Miklós képviselő úgy gondolta, hogy egy ülepítő rendszerű tisztításnál szabályozott, állandó áramú befolyásnak kell lennie, hogy az ülepítés megtörténjen. Megkérdezte, hogy a tisztítóműnél nincs élőmedence?
Nagy János mérnök szólt arról, hogy a medencének van egy kiegyenlítő része. Itt szabályozni tudják, hogy az ülepítő részre mennyi szennyvíz megy rá. 
Szenczi Sándorné polgármester véleménye szerint katasztrófához vezethet, ha sokan beleengedik a csatornába a csapadékvizet. 
R. Nagy Mihály képviselő megkérdezte, hogy az ülepített szennyvíz annyira tiszta, hogy a mezőgazdaságban fel lehet használni? Mennyi iszap keletkezik egy ekkora településen? 
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy az iszapot be kell vizsgálni, hogy nehéz fémek vannak-e benne. A telepen ki kell alakítani egy olyan helyet, ahol az iszap fél évet, vagy egy évet pihen amiatt, hogy a biológiai és kémiai folyamatok lejátszódjanak benne. Kb. naponta 3-5 m3 iszap képződhet, melynek szárazanyag tartalma 2%. 
R. Nagy Mihály képviselő megkérdezte, hogy az iszap pihentetésére szolgáló területet betervezték a tisztítótelepre?
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy betervezték. 
Szenczi Sándorné polgármester szólt arról, hogy Szentesen bővítik a szennyvízhálózatot. Megkérdezte Dr. Sztantics Csaba jegyző urat, hogy mennyire jelent problémát a beruházás elhúzódása? 
Dr. Sztantics Csaba jegyző ismertette, hogy Szentes esetében a beruházást minimum 3 évre tervezik. Rövidebb idő alatt megvalósítani nagyon nehéz. Véleménye szerint, ha Szegváron a beruházás 3-4 év alatt elkészül, azzal teljes mértékben meg kell elégedni.
Krasznai László mérnök ismertette, hogyan alakult ki a 10 öblözet. Elmondta, hogy az ütemezés kialakításában segítséget nyújtanak. Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a sorrendet minél hamarabb határozzák meg, hogy a részletes tervet el tudják készíteni és azt minél hamarabb be tudják adni a szakhatóságoknak. 
Szenczi Sándorné polgármester megkérte a mérnök urakat, nyújtsanak segítséget abban, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre el tudják készíteni a sorrend felállításához szükséges szempontokat. 
Krasznai László mérnök műszaki tájékoztatást adott a csatornahálózat kialakításával kapcsolatosan. 
Bucsányi László képviselő megkérdezte, hogy amikor a részletes terveket készítik, akkor a lakóházak udvarába be fognak-e menni? 
Krasznai László mérnök válaszában elmondta, hogy minden ingatlanra nem mennek be. A bekötő csonkokat az ingatlantulajdonosoknak kell kijelölnie. 
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a tervezőktől kérték, hogy a csatornahálózatot a vasút alatt is vigyék át. Ahhoz, hogy a májusi képviselő-testületi ülésen állást tudjanak foglalni a képviselők, szempontokat kért a KÖVITE munkatársaitól. 
Nagy Sándor képviselő véleménye szerint a KÖVITE munkatársai a képviselő-testületi ülés előtt olyan tájékoztatót adjanak, mely tartalmazza a műszakilag indokolt sorrendiséget. A sorrendiségben lesznek azonos feltételek, és azokról döntsön a Képviselő-testület. 
Bucsányi László képviselő meglátása szerint a Réti telep mellé nem kell alternatíva, mert annak elsődlegességével mindenki egyetért. Véleménye szerint az ülésen elhangzott alternatívákat is meg kell vizsgálnia a mérnök uraknak, valamint a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságnak is. 
Bába Miklós képviselő fontos szempontnak tartotta, hogy a sorrendiségnél a műtárgyakat is figyelembe vegyék. Felhívta a figyelmet arra, hogy a településen nem képződik annyi szennyvíz, mint az eladott vízmennyiség. 
Szabó Tibor képviselő kihangsúlyozta, hogy a településen 30 %-os vízveszteséggel működik a vízmű. 
Kovács Béla képviselő megkérdezte, hogy a jelenlegi vízfogyasztáshoz viszonyítva a tisztítómű optimális esetben hány százalékos kihasználtsággal fog működni?
Nagy János mérnök válaszában elmondta, hogy a napi kitermelt vízmennyiség 650 m3/nap. Az írásos anyag kidolgozásához tudniuk kell, hol a legmagasabb a talajvíz. 
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy ezt meg tudják nézni. Kihangsúlyozta, hogy problémás terület a Kossuth-telep, a Réti-telep, és Rózsa utca környéke. Meglátása szerint, ha a műszaki követelményeket ismerik a képviselők, akkor a helyi adottságokat bele tudják illeszteni. 
Kádár György képviselő javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal műszaki munkatársai készítsenek egy vázlatot az öblözetekről, melyet a következő képviselő-testületi ülés előtt kapjanak meg a képviselők. A vázlat tartalmazza a sorrendiségre vonatkozó javaslatot. 
Bucsányi László képviselő véleménye szerint a legjobb megoldás, ha a műszaki javaslat mellett dönt a Képviselő-testület.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy az írásos javaslatot a képviselők részére megküldik, és a képviselő-testületi ülésre meghívják a KÖVITE munkatársait. Előtte a javaslatot a bizottságok véleményezik.
Bába Miklós képviselő véleménye szerint a KÖVITE javaslata szerint készüljön el az előterjesztés. 
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a határozati javaslat szerint a Képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy a beruházás több ütemben készül el.
Nagy János mérnök javasolta, hogy két ütemben készüljön el.
Szenczi Sándorné polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy a szennyvízcsatorna beruházás két ütemben készüljön el, az kézfeltartással jelezze.
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község belterületén tervezett szennyvízhálózat kiépítését (mind a 10 öblözet vonatkozásában egy ütemben, a szennyvízberuházást két ütemben kívánja megvalósítani.

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató