Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

2 283

Tisztelt Polgártársak!

Az alábbiakban néhány fontos, közérdekű kérdésről tájékoztatom Önöket.
Kérem, hogy figyelmesen olvassák el az alábbiakat, ezzel elkerülhetjük a félreértéseket, későbbi nézeteltéréseket és kellemetlen következményeket.

1. Mivel ebben az évben lejárt az intézményvezetők kinevezése, pályázatot kellett kiírniuk az intézményvezetői feladatok ellátására, valamint a betöltetlen jegyzői és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetői feladatainak ellátására.
Az iskolaigazgatói, óvodavezetői és Egyesített Közművelődési Intézmény vezetői teendőinek ellátására egy-egy pályázat érkezett, a jegyzői feladatokra nem volt érvényes pályázó. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetői álláshelyre nem érkezett pályázat.
A képviselő-testület a következő 5 évre iskolaigazgatói kinevezést adott Tóth Lászlónénak, az eddigi igazgatónak. Tóth Lászlóné 6 éve töretlen lelkesedéssel, rátermettséggel és igen eredményesen irányítja a rábízott intézményt. Helyetteseivel és a tantestülettel egyetértésben, nyugodt alkotó légkörben nevelik és oktatják, készítik fel az életre gyermekeinket. Évről-évre komoly sikereket érnek el a szegvári diákok a területi, városi, megyei és gyakran az országos tanulmányi és sportversenyeken, és nagy többségükben szépen helytállnak később is választott iskolájukban. Tudásuk gyarapodásáról évente több alkalommal és változatos formában adnak számot a község lakóinak. Legutóbb 2003. május 31-én láthattunk színvonalas iskolai bemutatót a Művelődési Házban, s ugyanott osztották ki az elismeréseket a jelenlegi tanév legeredményesebb tanulóinak. Hosszú sorát ismerhettük meg a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeknek, amelyek a tanulók tehetsége, kiváló felkészültsége mellett az iskolavezetés és a tantestület kitartó és színvonalas munkájáról is képet adtak. Tóth Lászlóné eddigi kiválóan eredményes vezetői tevékenysége, embersége és a pályázatban vázolt további elképzelései alapján szavazott egyhangú bizalmat számára a képviselő-testület, összhangban az iskola nevelő-testületének akaratával. 
Óvodavezetői kinevezést adott szintén 5 évre a képviselő-testület Csurka Zoltánné eddigi vezető-óvónőnek. Csurka Zoltánné 1997. szeptembere óta vezeti a szegvári óvodát szeretettel, emberséggel és nagy hozzáértéssel. Az óvónők közössége örömmel vesz részt vezető irányításával a közös programok kidolgozásában és megvalósításában. A technikai dolgozók egyértelmű támogatását is élvezi. A vezető és az óvodai dolgozók közösségének magas színvonalú munkájáról árulkodik a csoportszobák esztétikája, otthonossága, az egész intézmény évről-évre gyarapodó, a gyermekek komfortérzetét javító felszereltsége. Programjaik nyitottak, bármikor szívesen látják a munkájuk iránt érdeklődőket, de gyakran tartanak színvonalas bemutatót is a szülők, hozzátartozók számára. Legutóbb 2003. május 31-én a Művelődési Házban örülhettünk gyermekeink teljesítményének, az igen színvonalas ballagási műsorból felmérhető szakmai munkának. Csurka Zoltánnét bizonyítottan kiemelkedő vezető képességei, óvodavezetőként elért eredményei, munkatársaival és a szülőkkel kialakított, kiváló közösségi munkát eredményező kapcsolata, további vezetői elképzelései alapján egyhangúlag nevezte ki további 5 évre a képviselő-testület az óvoda vezetőjévé, figyelembe véve az óvoda munkatársi közösségének szintén egyhangú támogatását.
A község lakói nevében szívből gratulálok mindkettőjüknek, kiváló egészséget, sok erőt kívánok e nem könnyű feladathoz. Szeretettel köszöntöm Pedagógus Nap alkalmából mindkét intézmény dolgozóit a falu valamennyi lakója nevében.
Kovács Ildikó 5 éve látja el az Egyesített Közművelődési Intézmény (Művelődési Ház, Könyvtár) igazgatói feladatait. A két intézményben ez idő alatt egyenletesen magas színvonalú munka folyt. Vezetői képességeit dicséri, hogy kiváló érzékkel választja meg munkatársait, akikkel együtt tevékenykedve biztosítani tudja a két intézményben folyó munka iránti élénk lakossági érdeklődést, a színvonalas programok sokaságának töretlenségét. Sokoldalú és változatos programkínálatuk vonzó a lakosság különböző korcsoportjai számára, idősek, középkorúak, fiatalok és gyermekek egyaránt módot találnak náluk az érdeklődésüknek megfelelő szabadidős tevékenységre, képességeik kibontakoztatására. A többi intézményvezetőhöz hasonlóan keresik a pályázati lehetőségeket, ezzel is javítva anyagi lehetőségeiket, az intézmény felszereltségét, a programkínálatot. Kovács Ildikó igen kreatív ember, jobbnál jobb ötleteit ügyesen kamatoztatja vezetői és szakmai munkájában. Tudását folyamatosan fejleszti, állandóan tanul, hogy még eredményesebbé tehesse tevékenységét. Kovács Ildikót a fentiekben vázolt kiváló munkája, eredményei és a pályázatában ismertetett további célkitűzései alapján egyhangú döntéssel nevezte ki a képviselő-testület az intézmény vezetőjévé további 5 évre. Neki is szívből gratulálok a falu minden polgára nevében, jó egészséget, erőt és sok sikert kívánva további munkájához.
Tekintve, hogy pályázat nem érkezett az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetői helyére, megbízott vezetőként továbbra is Pintér Lászlóné irányítja az intézményt. Az eddigiek során bizonyította rátermettségét, de pályázatot még nem nyújthatott be a törvényben a vezetői kinevezéshez előírt gyakorlati idő hiánya miatt. Az eddigiekhez hasonló eredményes munkát kívánok neki mindannyiunk örömére. 
A jegyzői feladatokat helyettesítőként Dr. Sztantics Csaba, Szentes város jegyzője végzi önkormányzatunknál, a napi feladatok elvégzésével Gyömbér Ferencné igazgatási osztályvezetőt bízta meg. Jegyző úr szakértelmét már megtapasztalhattuk, bízom abban, hogy ennek valamennyien hasznát vesszük. Eredményes együttműködésünk biztos reményében jó egészséget kívánok neki is. 

2. Sajnálattal írok arról, hogy a közterületek állapota sok helyen rendkívül lehangoló. Ha azt akarjuk, hogy vonzó képet mutasson falunk, ahol jó élni, mindannyiunknak tennünk kell érte. A Szentesi utcán elültetett fák növekedése rendkívül eltérő attól függően, hogy a tulajdonosa sajátjának érzi és locsolja (lásd pl. Csenki Mátyásné), vagy hagyja sínylődni. Az önkormányzat öntözteti, de ebben a rendkívül száraz időben ez nem elegendő. Ugyanígy nem győzzük a fűnyírást. Az érvényes rendelet szerint az ingatlan tulajdonosának kell rendet tartania az ingatlana előtti közterületen. Sok szép példa is látható ezen a téren, jó lenne, ha minél többen csatlakoznának hozzájuk.

3. Annak idején tájékoztattam Önöket arról, hogy Szegvár Önkormányzata 1999. január 1-től megszervezte a kötelező szemétszállítást, bezárta a szeméttelepet, és a továbbiakban megtiltotta a szemét ottani elhelyezését. Éveken keresztül végeztünk anyagi lehetőségeink szerint terepegyengetést a telepen. Mostanra olyan állapotba került, hogy növények, fák ráültetésével rendeződhet ott a helyzet. Sajnálatos módon a legutóbbi időben akadtak olyan polgártársaink a településen, akik a tilalmat semmibe véve rendszeresen vittek le szemetet a jogilag már nem létező telepre. Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy aki közterületen (utcákon, tereken, dűlőutakon, szeméttelepen, árkokban, stb.) hulladékot helyez el, az a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. sz. törvény szerint 100000 Ft-os pénzbírsággal sújtandó. Arra, aki a közterületen szemetel, szabálysértései eljárás keretében 50000 Ft-os pénzbírság szabható ki. Ebben a kérdésben szigorúan és következetesen fog eljárni önkormányzatunk. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy közös akarattal óvjuk meg szép falunk és környéke tisztasághát. Hogy a szeméttelep valóban eltűnjön, figyelni fogjuk (rejtett módon) annak területét, s a törvény ellen vétőkkel a legszigorúbban fogunk eljárni. 

4. 2003. június 12-én (csütörtök) kerül sor a piac átadására. Ezt követően a szakhatóságoknak kell engedélyezniük a használatbavételt, s akkor kezdődhet az árusítás. Igyekszünk elérni, hogy az engedélyezési eljárás ne húzódjon el, a az árusok és a vásárlók birtokba vehessék a piacot, amelynek működési szabályzatát az árusok javaslatait, kéréseit is figyelembe véve készítjük majd el. Önöket is kérek, hogy a piac működésével kapcsolatos javaslataikkal keressék meg a Polgármesteri Hivatalban Lukács Istvánné főelőadót. Kérek mindenkit, igyekezzünk megőrizni ezt a szép létesítményt, hogy unokáink is örülhessenek neki.

5. A Képviselő-testület 2003. május 30-i ülésén döntött arról, hogy engedélyezi a kiskundorozsmai Szélmalom Kábel Tv Szövetkezet számára Szegváron egy kábel TV-s hálózat megépítését. A beruházás összes költségét az említett szövetkezet fedezi, az önkormányzat helyet biztosít a fejállomás elhelyezésére. A hálózat megépítése után csatlakozhatnak a rendszerhez azok, akik szeretnék a szolgáltatást igénybe venni. Az egyszeri rákötési díj előreláthatólag 15000 Ft lesz. Ahhoz, hogy valaki a lakásban több készüléken vehesse az adást, (egyszerre esetleg több csatornát is) a lakáson belül kell még egyéb szerelési munkát végeztetnie. Ez némi plusz kiadást jelent, de utána neki is ugyanakkora havi díjat kell fizetnie, mint aki csak egy készüléket használ. A beruházás megvalósítása valószínűleg 2003. őszén kezdődik, s 2004-ben fejeződik be. 

6. A csatornázási előkészületek rendben folynak, készülnek a beadandó pályázatokhoz a szükséges dokumentációk.

Szegvár, 2003. június 2.
Szenczi Sándorné polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató