Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Megkezdődött a 258. tanév

1 970

Szeptember 1-jén megközelítőleg 430 fő tanuló kezdte meg a 2003/2004-es tanévet a Forray Máté Általános Iskolában. 
19 tanulócsoportban 6 napközis csoportban (150-160 fő) 40 tanító és tanár és fejlesztő pedagógus gondoskodik arról, hogy az erre a tanévre jutó tudáshalmazt átplántálják a gyermekfejekbe. Ezt a munkát segíti az iskola és a konyha technikai személyzete. 
A tantermek festése, meszelése nem készült el a tanévkezdésre, melynek oka a vállalkozók rossz hozzáállása volt. 
Mindösszesen 25 foglalkozási helyiség, terem áll rendelkezésre. Ebben a számban benne vannak azok a kisebb helyiségek is, melyekben a fejlesztő pedagógus (Halász Ottóné) dolgozik azzal az öt-hat gyermekkel, akik számára szükséges a fejlesztő foglalkozás. Ilyen kis helyiség mindegyik iskolában rendelkezésre áll. 
Nem csak felzárkóztatáshoz létesültek, ebben a tanévben is, kisebb létszámú tanulócsoportok, hanem nyelvoktatáshoz (13-15 fős), 8. osztályban a továbbtanulást segítve matematikából és magyarból, 7. osztályban informatikából. Általában az úgynevezett felzárkóztató csoportok magyarból (nyelvtan, irodalom) és ökológiából alakultak.
Hon- és népismeretet és a hozzá tartozó szegvári helytörténetet 5-6. osztályban tanulnak Szabóné Gyermán Erika vezetésével. 
A 7. osztályban új tantárgy az etika. Az 1. osztályosok néptáncot, népi játékot is tanulnak. A többiek társastánc tantárgy keretén belül sajátítják el a fejlettebb mozgáskultúrát és az illemtan szabályait. 
A szegvári iskolában négy tanterv szerint tanítanak a nevelők, mivel a régiek – melyek tulajdonképpen már megszűntek – még nem futottak ki. Ez rendkívüli mértékben megnehezíti az oktató-nevelő munkát. 
A tankönyvek időben és szinte hiány nélkül megérkeztek és rendelkezésre állnak. A tanulók majdnem egyharmada ingyen kapta a tankönyveit az alsó tagozatban. Jövőre a felső tagozatban is lesz ingyenes tankönyv.
Az ősz folyamán hozzákezdenek az újfalusi iskolában az új vizesblokk építéséhez, melyhez a pénz már rendelkezésre áll. Ezzel megszűnik az 1891 óta használt udvari WC, melyhez hasonló Csongrád megyében már nincs is.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató