Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

2 221

Tisztelt Polgártársak!

Szeretném tájékoztatni Önöket a falu életének néhány eseményéről, közös és egyéni tennivalóinkról. 
Kérem, szíveskedjenek az alábbiakat elolvasni.

1. Jól sikerült a falunapi rendezvénysorozat, amit sajnos megkeserített a körhinta borulása. 
Hál’ Istennek, nagyobb baj nem történt. A változatos program-sorozat összeállításáról, megszervezéséről elsősorban Lukács Istvánné Emike, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, az Ady Endre Művelődési Ház vezetője és munkatársai, valamint a közösségfejlesztők aktivistái gondoskodtak. A Mezőgazdasági és Településfejlesztési Bizottság járta be a falut, és értékelte a falu szépítésében, virágosításában élenjártakat. A rendezvény-sorozat költségeinek nagy részét az önkormányzat fedezte, de néhány nagylelkű támogató is hozzájárult annak sikeréhez ingyenes fellépéssel, pénzzel, egyéb támogatással. Részletes beszámolót olvashattunk a falunapokról a Szegvári Naplóban Lukács Istvánné tollából. A falu lakói nevében minden érdekeltnek megköszönöm a kellemes szórakozást nyújtó esemény sikere érdekében végzett munkát, s mindennemű egyéb támogatást.
Rácz János polgártársunk gyűjtést kezdeményezett a Művelődési Ház nagytermének klimatizálása érdekében. Szépen gyűlik a pénz, köszönjük mindenkinek a támogatást, amit a Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet befizetni.

2. Mint tapasztalhatták, a falu lakói ekkor vették birtokba a szép új főteret, s rajta a piacot, amelyet katolikus plébánosunk felszentelt. 
Sajnos olyan információink vannak, hogy a szabadidejüket ott töltő fiatalok között akad olyan is, aki nem tiszteli a helyet, vét annak tisztasága ellen, a jó ízlés határait súlyosan sértve úgy viselkedik, hogy a többi fiatal és mi, felnőttek szégyelljük magunkat miattuk. Nagyon sajnálnánk, ha bármilyen módon korlátoznunk kellene az igazán hangulatos tér használatát, hiszen éppen annak örültünk a legjobban, hogy a fiatalok nagy számban és örömmel tartózkodnak ott.

3. Mint korábban tájékoztattam Önöket róla, közösségfejlesztésbe kezdett a település az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanára, Dr. Vercseg Ilona professzor asszony vezetésével. Most jelentős állomáshoz érkeztünk. A mintegy 300 interjúra épülő sok-sok esti közösségi beszélgetés eredményeképpen megszületett egy 20 oldalas kérdőív, ami már a nyomdában van. 
Szeretnénk, ha ezt minden, 14 évesnél idősebb szegvári polgár kitöltené és visszajuttatná, mert így ismerhetnénk meg a falu lakóinak igazi igényeit, segítő szándékát, az összefogás lehetőségeit, ami sokat javíthatna közös életünk színvonalán. 
Tudom, első hallásra rengetegnek tűnik a 20 oldal, de ez azért ilyen hosszú, mert egy-egy kérdés után sok lehetséges válasz olvasható, amelyek közül csak ki kell választani azt, amivel a kitöltő egyetért. Más kérdések esetében osztályozni kell a felsorolt állításokat. Helyi közösségfejlesztők, ismerősök fogják minden házhoz elvinni a lapokat, s szívesen adnak egy kis előzetes segítséget, de nem szeretnénk semmilyen módon befolyásolni a véleményüket. Ezért nagyon kérem, hogy több tagú család esetén ne bízzák egy családtagra az összes kérdőív kitöltését, s azt se hagyják, hogy valaki megmondja, mit gondoljanak. A kitöltésre elegendő időt, 2-3 hetet hagyunk, s mindenki eldöntheti, hogy névtelenül, vagy nevével dobja be a Művelődési Házban, a Postán vagy a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában elhelyezett, lezárt dobozba. 
Ez a felmérés óriási munka, mert az összegyűjtés után még fel kell dolgozni a beérkezett adatokat, hogy azokat utána a falu életének javítása érdekében használni tudjuk. Ezúton szeretnék segítséget kérni Önöktől a lapok széthordásához. Jövő kedden, szeptember 30-án este 6 órakor várjuk a Művelődési Házban mindazokat, akik ebben a nagy munkában segíteni tudnak. A felmérések kihordását hétvégén is lehet végezni, talán akkor a legcélszerűbb, mert a vidéken tanulók, dolgozók is itthon vannak. Most itt tisztelettel és szeretettel kérem a fiatalokat, volt tanítványaimat és azokat is, akiket nem tanítottam, hogy segítsenek a szebb helyi jövőjüket előkészítő munkában és jöjjenek el kedd este a kultúrházba. Természetesen számítunk a közép- és az idősebb korosztály részvételére is, s már előre köszönöm mindenki segítségét. Az összegzés után természetesen mindenről tájékoztatom Önöket, s a további lépéseket is a faluval közösen akarjuk megtenni.

4. Megkezdődött a községben a kábel tv-s rendszer kiépítése. Mint korábban már megírtam, a kiskundorozsmai székhelyű Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet saját költségére készítteti el a beruházást. Nem végeztek előzetes felmérést az igényekről, mert a Kiskundorozsmán szerzett több éves tapasztalatuk alapján biztosak abban, hogy a megépítés után jelentős lakossági igénybevételre számíthatnak. Valószínű ez azért is, mert a hálózatot úgy készítik el, hogy azon a későbbiekben internetes hozzáférésre is lehetőség lesz. A fenti szövetkezet által biztosítandó szolgáltatások díjairól a későbbiekben tájékoztatom Önöket. 
A beruházó tervei szerint a Réti telep, Öregfalu és az Újfalu Kossuth telep felőli oldala már ez év decemberében igénybe veheti a szolgáltatást, az Újfalu többi részén előreláthatólag jövő tavaszra készül el a hálózat. Az érdeklődők a 06-40-823-444-es, Szegvárról helyi tarifával hívható telefonon kaphatnak a beruházással kapcsolatban felvilágosítást.

5. A helyben szolgálatot teljesítő rendőrök jelezték a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a faluban használt kerékpárok jelentős részén nincs, vagy nem működik a világítás. Ez úton kérek mindenkit, hogy saját és a közlekedés egyéb résztvevőinek testi épsége érdekében haladéktalanul hozzák működőképes állapotba a kerékpárjuk világítását biztosító berendezést. Mostanában már ruhára csíptethető, villogó fényt biztosító, egyszerű eszközök is kaphatók, ezek nagyon feltűnőek, jól védik a biciklisek testi épségét. A rendőrök kötelesek a kerékpárok szabály szerinti felszereltségét vizsgálni, a szabályok ellen vétőket megbüntetni. 

6. Épül az Újfalusi iskola vízöblítéses WC-je, amit még ebben az évben birtokba vesznek a gyerekek. Szintén készülnek a temetőkben az utak és az öregfalusiban a bejárat melletti parkoló. Ezeknek a beruházásoknak a költségeire pályázatot nyújtottunk be, így csak 30%-ot kell a saját pénzünkből kifizetni, a többit a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács fedezi. Tisztelettel kérem a temetők látogatóit, hogy gépkocsival ne hajtsanak be a temetőkbe, mert kárt okoznak a félig elkészült útban, parkolóban. Közeledik a halottak napja, addig bizonyára kész lesz a beruházás. A kutak számának növelésével javítunk a vízellátáson. Jó minőségű földet hozattunk, mert kezdődik a virágok átültetése. Az öregfalusi temetőben hamarosam betelik a most temetkezésre használt tábla, ezért fel kell töltenünk a szabad területet. Ezt a munkát is rövidesen el kell végeznünk.

7. Ismét megszaporodott az utcán tartózkodó, vagy oda kifutó kutyákra tett panaszok száma. A kóbor ebeket folyamatosan gyűjti be a szentesi gyepmester, de az alkalmanként kint tartózkodó kutyák is sok gondot okoznak. Amennyiben kideríthető a kutya gazdája, és bizonyíthatóan az utcán kószál a kutya, kénytelenek vagyunk komoly szabálysértési bírságot kiróni.

8. Ugyanez a helyzet a szeméttelepen, vagy a határban illegálisan elhelyezett szeméttel. A közelmúltban több esetben vidékről kaptunk feljelentést szegvári polgárok ellen ottani szemételhelyezés miatt. (pl. Hódmezővásárhelyre vitte szemetét az egyik szegvári lakos, akinek kilétére fény derült, a cselekményért kiszabható pénzbírság összege igen magas, futná néhány évi szemétszállítás díját.) Most nálunk is folyik szabálysértési eljárás néhány lakos ellen, akik a szegvári szeméttelepre szállítottak szemetet, holott ez már évek óta tilos. Földet, építési törmeléket elhelyezhetnek ott, de ezt a Külső iskola épületében Váradi Jánosnál előre be kell jelenteni, hogy megmutathassák a helyet, ahol leboríthatják.

9. Október első felében jön a Katasztrófavédelem, az ATIVIZIG és a Vízügyi Igazgatóság munkatársa a belvízelvezető árkok állapotát ellenőrizni. Embereink az önkormányzat feladatát elvégzik, de saját háza előtt, mellett mindenki maga köteles az árkokat rendben tartani. Nem tudjuk, mennyi csapadék lesz ősszel, télen, ezért kérek mindenkit, sürgősen tisztítsa ki ingatlana előtt az árkot, ha ezt még nem tette meg. Az árok külső szélére kirakott hulladékot (de nem szemetet!) az Ellátó Szervezet október elején elszállítja.

10. Új kerékpártárolókat helyeztünk ki a piacra és a buszvárókhoz, ezek közül a Kórógyszentgyörgyre kihelyezettet egy nap alatt ellopták. Kérem Önöket, a tartókban helyezzék el kerékpárjaikat, mert a buszvárókból beszállítjuk azokat a polgármesteri hivatalba, ahonnan csak kiváltásuk után vihetik el.

11. Hagyományainknak megfelelően közeledik a teremfoci és a teke falubajnokság. Kéri a Sportegyesület elnöksége a csapatkapitányokat, hogy foci esetében Szécsényi András és Kis János sporttársnál jelezzék részvételi szándékukat, tekére pedig Gyermán Julianna és ismét Kis János várják a benevező csapatok vezetőit. Jelentkezési határidő: október 15.

Szegvár, 2003. szeptember 24.
Szenczi Sándorné polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató