Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Képviselői előterjesztések a február 26-án tartott ülésen

889

Kérjük vedd figyelembe, hogy ez a bejegyzés már több mint egy évvel ezelőtt jelent meg, így lehet, hogy ma már nem aktuális információkat tartalmaz.


Szenczi Sándorné polgármester a zárt ülés bezárása után tájékoztatta a képviselőket a buszvárók készítéséről. Átadta a szót a képviselőknek, hogy egyéb előterjesztéseiket ismertessék.
Gémes László képviselő ismertette, Süli Imréné megkereste, hogy szeretnének vezetékes ivóvizet bevezetni a tanyájukba. Ehhez kérte az önkormányzat segítségét. Elmondta, hogy azon a részen 4 lakott tanya van.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy árajánlatot fognak kérni az Aquaplus Kft.-től.
Gémes László képviselő szólt arról, hogy elég sok földtulajdonos problémája a víztársulati hozzájárulás. Nem tudják, hogy a hozzájárulást mire használják fel. Annak eredményét nem látják Szegváron. Szólt arról, vannak települések, amelyek maguk hozták létre a víztársulatot, és a tulajdonosok oda fizetik a hozzájárulást. Együtt pályáznak csatornatisztításra, átemelő szivattyúkra. Ezek az önkormányzatok a csatornákba vezettették a tisztított szennyvizet és locsolásra használták. Ahol nem tudták megvalósítani, ott pedig a tisztított víznek megfelelően cserevizet kaptak.
Szenczi Sándorné polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 2003-ban a Vízgazdálkodási Társulás kitakarította a Kontra-kanálist. A Vízgazdálkodási Társulat részére a díjfizetési kötelezettség jogszabályon alapul. A jegyző hajtja be a be nem folyó díjakat. Utána kell nézniük annak a lehetőségnek, hogy kiváltható-e helyi társulattal.
R. Nagy Mihály képviselő tájékoztatta a képviselőket arról, hogy megkereste őt a Pick Rt. sertésfelvásárlója, aki az önkormányzat valamilyen formájú hozzájárulását kérte a sertésfelvásárló telep megtartásához.
Szenczi Sándorné polgármester vállalta, hogy utána néznek, milyen megoldás lehetséges.
Bába Miklós képviselő kihangsúlyozta, hogy a településen közel 4000 sertést adnak le azon a felvásárló telepen keresztül. Véleménye szerint a kérdést nem szabad elbagatellizálni. A posta vezetőjének kérését tolmácsolta: A településen vannak olyan helyek, ahol a járda rossz állapota miatt a postás nem tud elmenni. Konkrétan Gila László előtt van egy nagy gödör a járdán. Javasolta, a Polgármesteri Hivatal állítsa helyre, és azután annak költségét fizettesse ki Gila Lászlóval. Szólt arról, több lakos megkereste őt. Kifogásolták, hogy a szórólapon nem tájékoztatták őket a helyi adók emeléséről. Kérték, hogy a szórólapra a lakosokat érintő információk is kerüljenek fel.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy az ilyen jellegű információkat meg fogják írni a szórólapon. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a posta támogatásával tervezik a posta épülete előtti parkoló kialakítását.
Bucsányi László képviselő szólt a Rákóczi utca portalanításának szükségességéről. Emlékeztetett arra az elvi határozatra, mely szerint, míg a csatornázás el nem készül, nem készítenek utakat. A lakosok őt keresik meg a problémájukkal. Megkérdezte, van-e megoldás arra, hogy a sárban ki tudjanak járni az utcából?
Szenczi Sándorné polgármester jogosnak tartotta a kérést, de vannak utcák, melyek jóval korábban összeálltak. Szólt arról, hogy utat pályázattal tudnak építeni.
Bucsányi László képviselő a szegvári lakosok észrevételét tolmácsolta: több helyen újra kiengedik a derítőaknából a szennyvizet az utcára. Kérték, hogy a közterület-felügyelő sűrűbben járja a települést, és az ilyen eseteket vegye észre. Szólt arról, hogy egy kis településen elektromos órát helyeztek el a buszvárótól 10 méterre. Az óra mutatta az időt, a napot és a hőmérsékletet. Javasolta, Szegváron is helyezzenek ki ilyen órát. Meglátása szerint kedves gesztus lenne a lakosok felé ennek a szolgáltatásnak a nyújtása.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, az új buszvárók elkészítésével együtt megnézik az óra kihelyezésének lehetőségét.
Kádár György képviselő meglátása szerint az egyebekben elhangzott képviselői felvetésekben nagyon kevés intézkedés történik. Tájékoztatást kért az Árpád Rt. bérleti díjának felülvizsgálatáról. Elmondta, a Szegvári Naplóban a gyógyszerellátással kapcsolatban tájékoztatást olvashattak. Véleménye szerint a gyógyszertár ügyét nem így kell lezárni. Meglátása szerint az önkormányzat – a lakosság érdekében – hozzájárulhat a gyógyszertár nyitva tartásának meghosszabbítása vagy hétvégi nyitva tartása érdekében. Kétszer említette meg a Művelődési Ház “kacsaúsztatójának” kijavítását. Nem tudta, ki az a vállalkozó, akinek nem lehet szólni, hogy a garanciális munkát végezze el. Részéről a KHT ügye nincs lezárva, mert van előtte egy olyan papír, amely szerint van olyan volt dolgozója a KHT-nak, aki az elvégzett munka értékét nem fizette meg. Megkérdezte, hogy az előző Felügyelő Bizottság ilyen szempontból vizsgálta-e a számlákat? Két hónappal ezelőtt tett említést a Béke utcai csapadékvízzel kapcsolatos problémákra. Mai napig nem érkezett rá válasz. Kihangsúlyozta, a lakosságnak kell, hogy megfeleljenek a képviselői indítványokra tett intézkedések. Ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy a Gyenes Kft.-vel kapcsolatos problémákról tájékoztatást kap. Kihangsúlyozta, azért kérdezte meg előző ülésen, hogy a Gyenes Kft. rendelkezik-e építési engedéllyel, hogy a lakosság hozzájárult-e a környezetet zavaró tevékenység folytatásához. Meglátása szerint a lakosság által is megépített közút tönkre tétele nem engedhető meg egyetlen vállalkozónak sem. Kihangsúlyozta, a Képviselő-testületnek az az elsődleges feladata, hogy a közpénzek helyes felhasználásáról gondoskodjon. Nem kell neki emlegetni a labdarugókat, a tekéseket és a Sportkört sem, mert nem neki adják a támogatást. A támogatást akkor is meg kell adni, ha nem ő a Sportkör elnöke. Elmondta, a képviselői indítványában leírtak valósak, bármikor ki mer mellé állni. Elmondta, semmilyen összefonódásra nem kíváncsi egyetlen képviselőtől sem.
Bucsányi László képviselő emlékeztetett arra, hogy a képviselői indítvánnyal kapcsolatos vitát már lezárták.
Szenczi Sándorné polgármester válaszolt a felvetésekre. Az Árpád Rt. részére havi 7000 Ft díjért adták bérbe azt a földterületet, melyen az épületük van. A bérleti díjat havi 11000 Ft-ra emelték meg. Tudomásuk szerint rövid időn belül az épület értékesítésre kerül. 
Gyógyszerész úr tájékoztatása szerint addig, míg nincs másik gyógyszerész a patikában, nem tudja vállalni a hétvégi ügyeletet. Mivel most már másik gyógyszerész is dolgozik a patikában, ezért ezt a kérdést újra napirendre lehet tűzni.
Kútvölgyi Zsófia képviselő tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a gyógyszertári törvény az Országgyűlés elé fog kerülni. Elképzelhető, hogy lesznek olyan változások, melyek érinteni fogják az 5000 fő körüli település gyógyszertári, nyitva tartási, ügyeleti kérdéseit.
Nagy Sándor képviselő kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat tud intézkedni ez ügyben. Meglátása szerint elsősorban nem a hétvégi ügyelet a főbb probléma, hanem, hogy az idős emberek nem kapják meg minden gyógyszerüket, a hiányzóért ismételten vissza kell menniük.
Kútvölgyi Zsófia képviselő ismertette, hogy ez a probléma országos probléma.
Dr. Sztantics Csaba jegyző Kádár György képviselői összefonódással kapcsolatos felvetésére jelezte, hogy az önkormányzati törvény értelmében bármilyen érintettséget a képviselőnek jeleznie kell és a döntésből fel kell magát mentetnie. Amennyiben ezt nem teszi meg, bármelyik képviselő-társa jelezheti. A Gyenes Kft. ügyével kapcsolatban elmondta, mint helyettesítő jegyző felkereste a vállalkozást.
Minderről jegyzőkönyv készült. Meglátása szerint a jegyzőkönyv megnyugtatóan fogja rendezni a felmerült kérdéseket. A leglényegesebb ígéret, hogy a Tüzép telep ősztől elköltözik. Az éjszakai zajhatások megszüntetésére – szabálysértés következményeire való figyelmeztetés mellett – ígéretet tett a vállalkozó. Amennyiben erre nem kerül sor, a további jelzést követően a további eljárást meg fogják tenni. Elmondta, Török János műszaki vezető főtanácsos véleménye szerint a vállalkozó által használt út nem rosszabb állapotú, mint a többi út.
Szenczi Sándorné polgármester tovább folytatta a képviselői felvetésre történő reagálást. Tudomása szerint is vannak a Béke utcában megszüntetett átereszek. A Művelődési Ház burkolatának hiányosságával kapcsolatban még Koválcsik Sándor felhívta Gyenes Istvánt, hogy a hiányosságot pótolja. Azt ígérte a vállalkozó, hogy a feljáró fölé tesz egy tetőt. Ehhez viszont az kell, hogy az intézmény elkészíttesse az esőcsatornát. Elmondta, amennyiben nyernek a településközpont rekonstrukciójára benyújtott pályázaton, megoldódik ez a probléma.
ifj. Kovács Béla képviselő a Kontra utcai járdával kapcsolatosan javasolta, meghatározott időt adjanak a tulajdonosnak a járdajavítás elvégezésére. Amennyiben ez idő alatt nem készíti el, akkor a Polgármesteri Hivatal javítassa ki és fizetesse ki a tulajdonossal. Szeretné, ha Szegvár Nagyközség Önkormányzata kicsivel radikálisabban tudná képviselni Szegvár lakosságának érdekeit. Egyik ilyen ügy a néhány évvel ezelőtt megszüntetett építési főhatóság. Utalt arra, hogy Nagymágocson még működik. A másik – mely csak Szegváron nem működik -, egy kis vágóhíd. Szeretné, ha a sertés felvásárlás ügyében nem Szegvár lenne az első, akinek az önkormányzata nem tudja megvédeni a sertésfelrakó egységet.
Dr. Sztantics Csaba jegyző meglátása szerint nem biztos, hogy ebben az esetben a radikalizmus előre visz. Szentes példáját említette: Előzetes becslés szerint 5000 e Ft-ba kerül, hogy a felvásárló telep az előírásoknak megfeleljen.
Lukács Istvánné képviselő ismertette a március 15-i ünnepség programját. Az ünnepség március 14-én kerül megrendezésre.
R. Nagy Mihály képviselő kérte, hogy a Kossuth szobor tisztítását végeztessék el.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, megnézik, kivel tudják a munkát elvégeztetni.
Bárány Józsefné képviselő javasolta, Szentes Város Polgármesteréhez hasonlóan takarító hétvégét szervezzenek a településen a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel és a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsággal.
Szenczi Sándorné polgármester Szirbik Imre polgármester úr tájékoztatása alapján elmondta, a felüljárótól a Szentesig vezető úton javítási munkákat fognak végezni a tavasszal.
R. Nagy Mihály képviselő megkérdezte, mikor tárgyalja a Képviselő-testület a közterület-felügyelő munkáját?
Szenczi Sándorné polgármester véleménye szerint is meg kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek.
Gyömbér Ferencné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a képviselőket arról, hogy kapcsolt munkakörben látja el a közterület-felügyelői feladatot a munkatársuk. Tájékoztatást adott a közterület-felügyelő munkájával kapcsolatban.
Gémes László képviselő a közterület-felügyelőnek kommunikációjában is látott problémát az ügyfelekkel.
Szenczi Sándorné polgármester egyetértett az elhangzottakkal. Elmondta, az idei munkaterv tartalmazza a közterület-felügyelő beszámolóját.
Bucsányi László képviselő meglátása szerint, ha egy jó közterület-felügyelő ellátja a munkáját, akkor az interpellációk fele el sem hangzott volna.
Szenczi Sándorné polgármester – mivel több előterjesztés nem hangzott el – megköszönte a képviselők munkáját és az ülést bezárta.

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató