Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

1 578

Tisztelt Polgártársak!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről.

1. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi időben a fiatalok szórakozásának minden hét végén áldozatul esik falunk valamilyen apróbb-nagyobb felszerelési tárgya vagy növényvilágának egy része. A központban található fajátszóteret lassanként teljesen tönkreteszi az a korosztály, amely kinőtt már a játszótér-használó korból. Sajnos, az utóbbi időben több kisfát is kitörtek, s kitépkedték a Réti telepi hídnál kiültetett virágokat. Az elmúlt két hét végén a piacon elhelyezett hirdetőtáblát tépték le, a helyreállítás után sem kímélve azt. Sajnos két drága fácskát is kitörtek a piacon. A főtér díszét, a szökőkutat minden hét végén éri valamilyen kár az utóbbi időben. Először egy motor lábtartójával zárták el a vízvezetékben a víz útját, legközelebb egy bontatlan iskolatejes poharat nyomtak a szivattyúba, egy hete pedig felnyitották a víz alatti fedőlapot, és elszakították az elektromos vezetéket, saját életüket is kockára téve. Most működésképtelen, s gondolkodunk azon, hogy míg a rongálók személyére fény nem derül, nem is állítjuk helyre, de helyreállíttatjuk a tettessel (kiskorú esetén a gyerek tetteiért felelős szülőkkel), amint kiderül, hogy ki volt. Tervezzük pályázati pénzből a piacon, a játszótéren és néhány egyéb veszélyeztetett helyen rejtett térfigyelő-rendszer felszerelését. Amennyiben a rendszer kiépül, a károkozókat kötelezni tudjuk az eredeti állapot helyreállítására, emellett komoly szabálysértési bírság is kiróható lesz rájuk. Addig is feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen ezen ügyekben, s kértem a szentesi kapitányság vezetőjét a hét végi fokozott rendőri jelenlét biztosítására. Kérem Önöket is, minden Szegvárt szerető és megbecsülő embertársamat, időset és fiatalt, segítsünk a rendőröknek és polgárőröknek nehezen megszerzett értékeink megőrzésében. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy felserdült gyermekeikkel, unokáikkal szíveskedjenek megbeszélni ezt a témát, s megértetni velük, hogy milyen sok munkát takar egy érték megteremtése, és milyen könnyű azt tönkretenni. Tudom, hogy csak néhány fékevesztett ifjúnak köszönhetjük azt, hogy semmibe veszi a falut szépíteni igyekvő törekvésünket, a fiatalok többsége az idősebbekkel együtt elítéli a pusztítást, ezért különösen az ő segítségükre számítok. 

2. Hasonlóan szomorú esemény történt a héten a tanyavilágban. Bizonyára többen tapasztalták Önök közül, hogy a Derekegyházára vezető út mellett két csinos kis buszvárót helyeztünk el, hiszen a D-oldalon lakók is Szegvárhoz tartoznak, Szentesre járnak dolgozni, s eddig a szabadban várakoztak. Az ellátó szervezet asztalosa készítette, s a szervezet dolgozói helyezték ki az ízléses kis létesítményeket. A hét közepén valaki ellopta a várakozót az úttal összekötő feljáróra kihelyezett cementlapokat. Most kénytelenek vagyunk komoly alappal betonfeljárót készíteni a buszvárókhoz. 

3. Azt is elkeserítőnek tartom, amit a köztéri szemetelés terén tapasztalok. Igaz, hogy sokkal több szemétgyűjtőre lenne szükség, de sajnos a kihelyezett gyűjtők közelében is a földre dobálják a hulladékot az emberek. Sajnos egyes horgászhelyek környékén is újra és újra rengeteg szemét halmozódik fel, pedig ellátó szervezetünk idén már többször is összegyűjtötte és elszállította. Most az önkormányzat emberei a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel együtt új szemétgyűjtők készítésén és kihelyezésén fáradoznak, s ha minden itt élő és ide látogató rendeltetésszerűen használja azokat, talán tisztaságában Szegvár hasonlítani fog a filmeken és utazások közben látott, irigyelt, tiszta nyugati városokra, falvakra. Csak rajtunk múlik! Hogy ezt egyéb módon is segítsük, a képviselő-testület a közelmúltban döntött arról, hogy a Szentes város önkormányzatával közösen pályázatot nyújtunk be néhány héten belül szelektív hulladékszigetek létesítésének költségeire. Most a faluban 5 ilyen helyet akarunk kialakítani, nyertes pályázat esetén a gyűjtő konténerek árának 90%-át kapjuk meg. Szegvárnak így csak 10%-ot, az ötre összesen 150 ezer forint saját erőt kell biztosítania. Ezekbe a tárolókba külön kell majd elhelyezni a papírt, fémet, stb. Ürítésüket a Városellátó ingyenesen végzi majd. Reményeink szerint még az idén megvalósul ez a tervünk.

4. Mint tapasztalták, megjelentek a mi falunkban is az utcatáblák. Korábban tájékoztattam Önöket arról, hogy ezek árának nagy részét a többi térségi településsel együtt szintén pályázattal nyertük. A kihelyezés előtt elhangzott a testületben az a javaslat, hogy a falu két végén elhelyezett települési táblára a következőt írjuk: „Isten hozta Szegváron. Kérjük, vezessen óvatosan, vigyázzon gyermekeinkre!” A kivitelezővel folytatott előzetes megbeszélés során ő lebeszélt engem erről, hiszen azt engedi feltételezni ez a szöveg, hogy az ide látogatókat figyelmeztetni kell minden vezető alapvető kötelességére. Én ezzel az ellenvetéssel most is egyetértek, így készültek el a most látható táblák a más településeken is szokásos szöveggel. Legutóbbi ülésünkön a testület felülbírálta döntésemet és határozatot hozott arról, hogy a táblák szövegét az eredetileg javasoltra cseréljük ki. A cseréről már beszéltem a kivitelezővel, többletköltséget nem jelent a falunak.

5. Ismételten felhívom az ingatlantulajdonosok, bérlők figyelmét a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítására. Az esős tavasz során sok gondot okoztak a gondozatlan árkok. Mi is számíthatunk bármikor az utóbbi időben egyre gyakoribb felhőszakadásra, s akkor már komoly károk okozója lehet a gondozatlan árkok sora. A védekezés törvényben előírt állampolgári kötelességünk.
6. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy idei teljes területfejlesztési keretünket kátyúzásra és útpadkázásra fordítjuk. A megyei önkormányzattól két forrásból pályázhatunk közművek javítására, építésére pénzeket. A Céljellegű Decentralizált pénzeszközökből ránk eső keretből Kórógyszentgyörgyön járdát javítunk, s a maradékból, valamint a TERKI keretünkből szükség szerint padkázunk és a falu egész területén kátyúzunk. A pályázatokat az összesen 12 millió 500 ezer forintos fejlesztés 70%-ára benyújtottuk, várjuk az eredményt, s a döntés után azonnal kezdjük a munkát. (30% önerőt kell hozzá biztosítanunk.)

7. Mint korábban tájékoztattam Önöket, a tavaly pályázaton nyert 4 millió 760 ezer forintból és a 2 millió 40 ezer forint saját erőből a tanév befejezése után megkezdjük az Újfalusi iskola felújítását. Ez az összeg a tornaterem tetőcseréjét, az épület ablakainak, padlóinak cseréjét, új vakolat árát fedezi. A új WC-blokkal ősztől már szép, korszerű épületben tanulhatnak az újfalusi gyerekek is. 

8. 4 millió forintot nyertünk pályázaton a Területfejlesztési Tanácstól rendezési tervünk megújításának 6.900.000.-Ft-os bekerülési költségeiből. A tervvel kapcsolatban lakossági egyeztető fórumokat tervezünk a tárgyalható változat elkészülte után.

9. Közeledik az EU-s parlamenti választás időpontja. Tisztelettel kérem a választójoggal rendelkezőket, menjenek el szavazni.

Szegvár, 2004. június 4. 
Szenczi Sándorné polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató