Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

674

Kérjük vedd figyelembe, hogy ez a bejegyzés már több mint egy évvel ezelőtt jelent meg, így lehet, hogy ma már nem aktuális információkat tartalmaz.


Tisztelt Polgártársak!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről.

1. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy az utóbbi időben a fiatalok szórakozásának minden hét végén áldozatul esik falunk valamilyen apróbb-nagyobb felszerelési tárgya vagy növényvilágának egy része. A központban található fajátszóteret lassanként teljesen tönkreteszi az a korosztály, amely kinőtt már a játszótér-használó korból. Sajnos, az utóbbi időben több kisfát is kitörtek, s kitépkedték a Réti telepi hídnál kiültetett virágokat. Az elmúlt két hét végén a piacon elhelyezett hirdetőtáblát tépték le, a helyreállítás után sem kímélve azt. Sajnos két drága fácskát is kitörtek a piacon. A főtér díszét, a szökőkutat minden hét végén éri valamilyen kár az utóbbi időben. Először egy motor lábtartójával zárták el a vízvezetékben a víz útját, legközelebb egy bontatlan iskolatejes poharat nyomtak a szivattyúba, egy hete pedig felnyitották a víz alatti fedőlapot, és elszakították az elektromos vezetéket, saját életüket is kockára téve. Most működésképtelen, s gondolkodunk azon, hogy míg a rongálók személyére fény nem derül, nem is állítjuk helyre, de helyreállíttatjuk a tettessel (kiskorú esetén a gyerek tetteiért felelős szülőkkel), amint kiderül, hogy ki volt. Tervezzük pályázati pénzből a piacon, a játszótéren és néhány egyéb veszélyeztetett helyen rejtett térfigyelő-rendszer felszerelését. Amennyiben a rendszer kiépül, a károkozókat kötelezni tudjuk az eredeti állapot helyreállítására, emellett komoly szabálysértési bírság is kiróható lesz rájuk. Addig is feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen ezen ügyekben, s kértem a szentesi kapitányság vezetőjét a hét végi fokozott rendőri jelenlét biztosítására. Kérem Önöket is, minden Szegvárt szerető és megbecsülő embertársamat, időset és fiatalt, segítsünk a rendőröknek és polgárőröknek nehezen megszerzett értékeink megőrzésében. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy felserdült gyermekeikkel, unokáikkal szíveskedjenek megbeszélni ezt a témát, s megértetni velük, hogy milyen sok munkát takar egy érték megteremtése, és milyen könnyű azt tönkretenni. Tudom, hogy csak néhány fékevesztett ifjúnak köszönhetjük azt, hogy semmibe veszi a falut szépíteni igyekvő törekvésünket, a fiatalok többsége az idősebbekkel együtt elítéli a pusztítást, ezért különösen az ő segítségükre számítok. 

2. Hasonlóan szomorú esemény történt a héten a tanyavilágban. Bizonyára többen tapasztalták Önök közül, hogy a Derekegyházára vezető út mellett két csinos kis buszvárót helyeztünk el, hiszen a D-oldalon lakók is Szegvárhoz tartoznak, Szentesre járnak dolgozni, s eddig a szabadban várakoztak. Az ellátó szervezet asztalosa készítette, s a szervezet dolgozói helyezték ki az ízléses kis létesítményeket. A hét közepén valaki ellopta a várakozót az úttal összekötő feljáróra kihelyezett cementlapokat. Most kénytelenek vagyunk komoly alappal betonfeljárót készíteni a buszvárókhoz. 

3. Azt is elkeserítőnek tartom, amit a köztéri szemetelés terén tapasztalok. Igaz, hogy sokkal több szemétgyűjtőre lenne szükség, de sajnos a kihelyezett gyűjtők közelében is a földre dobálják a hulladékot az emberek. Sajnos egyes horgászhelyek környékén is újra és újra rengeteg szemét halmozódik fel, pedig ellátó szervezetünk idén már többször is összegyűjtötte és elszállította. Most az önkormányzat emberei a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel együtt új szemétgyűjtők készítésén és kihelyezésén fáradoznak, s ha minden itt élő és ide látogató rendeltetésszerűen használja azokat, talán tisztaságában Szegvár hasonlítani fog a filmeken és utazások közben látott, irigyelt, tiszta nyugati városokra, falvakra. Csak rajtunk múlik! Hogy ezt egyéb módon is segítsük, a képviselő-testület a közelmúltban döntött arról, hogy a Szentes város önkormányzatával közösen pályázatot nyújtunk be néhány héten belül szelektív hulladékszigetek létesítésének költségeire. Most a faluban 5 ilyen helyet akarunk kialakítani, nyertes pályázat esetén a gyűjtő konténerek árának 90%-át kapjuk meg. Szegvárnak így csak 10%-ot, az ötre összesen 150 ezer forint saját erőt kell biztosítania. Ezekbe a tárolókba külön kell majd elhelyezni a papírt, fémet, stb. Ürítésüket a Városellátó ingyenesen végzi majd. Reményeink szerint még az idén megvalósul ez a tervünk.

4. Mint tapasztalták, megjelentek a mi falunkban is az utcatáblák. Korábban tájékoztattam Önöket arról, hogy ezek árának nagy részét a többi térségi településsel együtt szintén pályázattal nyertük. A kihelyezés előtt elhangzott a testületben az a javaslat, hogy a falu két végén elhelyezett települési táblára a következőt írjuk: „Isten hozta Szegváron. Kérjük, vezessen óvatosan, vigyázzon gyermekeinkre!” A kivitelezővel folytatott előzetes megbeszélés során ő lebeszélt engem erről, hiszen azt engedi feltételezni ez a szöveg, hogy az ide látogatókat figyelmeztetni kell minden vezető alapvető kötelességére. Én ezzel az ellenvetéssel most is egyetértek, így készültek el a most látható táblák a más településeken is szokásos szöveggel. Legutóbbi ülésünkön a testület felülbírálta döntésemet és határozatot hozott arról, hogy a táblák szövegét az eredetileg javasoltra cseréljük ki. A cseréről már beszéltem a kivitelezővel, többletköltséget nem jelent a falunak.

5. Ismételten felhívom az ingatlantulajdonosok, bérlők figyelmét a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítására. Az esős tavasz során sok gondot okoztak a gondozatlan árkok. Mi is számíthatunk bármikor az utóbbi időben egyre gyakoribb felhőszakadásra, s akkor már komoly károk okozója lehet a gondozatlan árkok sora. A védekezés törvényben előírt állampolgári kötelességünk.
6. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy idei teljes területfejlesztési keretünket kátyúzásra és útpadkázásra fordítjuk. A megyei önkormányzattól két forrásból pályázhatunk közművek javítására, építésére pénzeket. A Céljellegű Decentralizált pénzeszközökből ránk eső keretből Kórógyszentgyörgyön járdát javítunk, s a maradékból, valamint a TERKI keretünkből szükség szerint padkázunk és a falu egész területén kátyúzunk. A pályázatokat az összesen 12 millió 500 ezer forintos fejlesztés 70%-ára benyújtottuk, várjuk az eredményt, s a döntés után azonnal kezdjük a munkát. (30% önerőt kell hozzá biztosítanunk.)

7. Mint korábban tájékoztattam Önöket, a tavaly pályázaton nyert 4 millió 760 ezer forintból és a 2 millió 40 ezer forint saját erőből a tanév befejezése után megkezdjük az Újfalusi iskola felújítását. Ez az összeg a tornaterem tetőcseréjét, az épület ablakainak, padlóinak cseréjét, új vakolat árát fedezi. A új WC-blokkal ősztől már szép, korszerű épületben tanulhatnak az újfalusi gyerekek is. 

8. 4 millió forintot nyertünk pályázaton a Területfejlesztési Tanácstól rendezési tervünk megújításának 6.900.000.-Ft-os bekerülési költségeiből. A tervvel kapcsolatban lakossági egyeztető fórumokat tervezünk a tárgyalható változat elkészülte után.

9. Közeledik az EU-s parlamenti választás időpontja. Tisztelettel kérem a választójoggal rendelkezőket, menjenek el szavazni.

Szegvár, 2004. június 4. 
Szenczi Sándorné polgármester

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató