Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Idősek világnapja

2 611

Magyarország népességének közel 20 százaléka (tehát lényegében minden ötödik polgára) 60 éves és idősebb, így van ez Szegváron is. Nem tudjuk pontosan, hogy az idős emberek mekkora hányada él fiatalokkal egy háztartásban avagy magányosan. De tapasztalataink szerint sok az egyedül élő ember községünkben.
Magányuk enyhítésére, a társas kapcsolatok ápolására, a közösségi életforma megélésére Szegváron is több alkalom nyílik.
Intézményesen az Idősek Otthonában tölthetik el mindennapjaikat, a Katolikus Kör nyugdíjas klubja és a Művelődési Házban működő Szép Öregkor Nyugdíjas Klub heti rendszeres összejövetelein nyílik lehetőség ismerősökkel, hasonló gondolkodásúakkal eltölteni néhány órát.
Az idősek világnapja kapcsán a Szép Öregkor Nyugdíjas Klub október 2-án este társklubjainak részvételével tart vacsorával egybekötött szórakoztató estet.
Az Idősek Otthonában október 7-én csütörtökön ünnepi ebéddel egybekötött műsoros délelőttöt szerveznek a dolgozók gondozottjaiknak. Ide meghívják a Katolikus Kör Nyugdíjas Klubját is, hogy közösen legyenek együtt, szórakozzanak, beszélgessenek. Mindkét rendezvényről a következő számban beszámolunk. Az idősekkel való törődést, annak lehetőségeit helyi szinten jól tükrözi Pintér Lászlóné írása.

Öregedés: örök ifjúság

Az idős emberek fiatalságukról álmodnak, arról, hogy a gyerekeik, hozzátartozóik majd egyszer jönnek őket meglátogatni. Ne hagyjuk, hogy az „öregeink” elveszítsék álmaikat.

Fenti gondolatok jutottak eszembe az Idősek Világnapja alkalmából, melyet minden év október 1-jén ünnepelnek szerte a világon. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította ezt a napot az Idősek Világnapjává.
Megragadom az alkalmat, hogy őszinte szívvel és meleg szeretettel köszöntsem a szegvári időseket ebből az alkalomból egy szép Illyés Gyula idézettel:

Az öregeket dicsérem, a bölcset, a gyönyörűt,
A türelmest, a csendes szavút,
Az öregeket dicsérem, kiknek szavára figyelj!
Mögöttük áll maga az élet.

Engedjék meg, hogy bemutassam intézményünket, a Gondozási Központot, melynek fenntartója a települési önkormányzat, célja és feladata a településen élők részére a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, a személyes gondoskodás biztosítása, figyelembe véve az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ember szükségleteit, egészségi-, szociális és mentális állapotát.
1967. január 2-án nyitotta meg kapuit Szegváron az Idősek, akkor még Öregek Napközi Otthona. Azóta is működik ez az intézmény, bővültek a szolgáltatások, melyet bárki, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, rokkantnyugdíjas, fogyatékkal élő igénybe vehet. Ezek az alábbiak: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (klubja).
Szeretném, ha megismernék ezeket a lehetőségeket, hogy minél több embertársunk igénybe vehesse az általunk nyújtott szolgáltatásokat.
Étkeztetés: egyszeri meleg ételhez juttatjuk az igénybe vevőt – jövedelmétől függő térítés ellenében. Legszélesebb körben ezt az ellátási formát igénylik településünkön. Akinek kora, egészségi állapota indokolja lakására szállítjuk az ételt.
Házi segítségnyújtásban részesülőknek a gondozónők közreműködésével biztosítjuk az élelmezést, bevásárlást, közvetlen környezetük tisztaságát, orvosi és gyógyszerellátást, ügyeik intézését.
Nagyobb ellátotti réteget ölel fel az Idősek Klubja, melyet olyan idős emberek, rokkantnyugdíjasok vesznek igénybe, akik korukhoz képest még önmagukat el tudják látni, de hiányzik számukra az emberi kapcsolattartás.
Az intézmény tágas, otthonos, kényelmes közösségi helyiségeket – 3 szoba, 1 étkező, 2 fürdőszoba, kerti székek, padok – biztosít a szolgáltatást igénybe vevők részére. A klub reggel fél nyolctól délután fél négyig nyitva áll, mindenki számára elérhető, nyitott intézmény, ahol a szabadidőt hasznosan el lehet tölteni. Rendelkezésre állnak a napilapok, hetilapok, házi könyvtár, társasjátékok, tv, videó, zenehallgatás, torna. Ezen kívül szervezünk egészségügyi, ismeretterjesztő előadásokat, közös éneklést, farsangi, szüreti mulatságokat, kirándulásokat, és minden ünnepet megünnepelünk (névnap, születésnap, idősek napja, állami ünnepek, télapó ünnepség, karácsonyi ünnepség, stb.). Fontosnak tartjuk a rendszeres tevékenységet, amely az embert a hasznosság tudatával tölti el, és életében a központi helyet foglalja el.
Szeretném azt elérni, hogy hozzánk az intézményünkben a lakosok bármikor, bármilyen problémával, gonddal, örömmel, bánattal forduljanak. Hiszen ha van, akinek elmondjuk bánatunkat – az fele akkora bánat, ha van, akinek elmondjuk örömünket – az dupla akkora öröm. Szakképzett gondozónők, családgondozók és jómagam állunk Kedves Embertársaink szolgálatára, ha bármiben segíteni tudunk az számunka nagy öröm, hiszen azért vagyunk.
Kérem, hívjanak, üzenjenek, keressenek meg minket, hogy tudjunk segíteni a bajban, illetve megelőzzük azt. Ne hagyjuk, hogy a XXI. században valaki éhezzen, fázzon, elesett és tanácstalan legyen, csak azért, mert nincs hozzátartozója, nem ismeri a jogait, nem tudja hova forduljon, milyen segítségre számíthat.
Elérhetőségeink: Gondozási Központ Szegvár, Hunyadi J. u. 27.,
telefon: (63)364-860, e-mail: szocintezmeny@szegvar.hu.
Kívánok Minden Kedves Olvasónak jó egészséget, örömet, szeretetet! Legyen Mindannyiunk számára mottó Tompa Mihály szép figyelmeztetése:

Bármerre visz életed,
csak egy célod legyen,
segíteni mindig,
minden emberen.

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató