Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Tanévkezdés a Forray Máté Általános Iskolában

1 910

Közel egy hónapja szólalt meg az iskolába hívó csengő, melynek hangjára 402 gyerek ült be ismét az iskolapadba. Évfolyamonként 2-2 tanulócsoport jár az intézménybe, kivételt képeznek a hetedikesek, ők 85-en három osztályt alkotnak… A tavalyi létszámhoz képest csökkenés tapasztaltató. 
Ennek az az oka, hogy a három nyolcadik osztály helyett most csak két elsőt tudtunk indítani, azt is alacsonyabb létszámmal. Sajnos falunkban a születések száma évről-évre csökken. Néhányan kiiratkoztak tőlünk, de ugyanannyian jöttek is más településről. Ez a „vándorlás” más iskolákban is megfigyelhető. A létszámcsökkenés miatt három pedagógustól és két technikai dolgozótól kellett megválni. A 17 osztály mellett van hat napközis csoportunk is, amelyek 20-25 fősek. Főleg az alsós tanulók szülei kérik ezt az ellátást, hiszen szeretik biztos helyen hagyni kisiskolás korú gyerekeiket.
Jelenleg 34 pedagógus tanít nálunk, mindenki rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel, többen két-három diplomával. A kor igényeinek megfelelően képezik magukat, jelenleg is többen tanulnak, így hamarosan lesz média- és mozgóképismeretet, illetve etikát oktató tanárunk. A 42 első osztályos gyerek az új NAT szerint tanul. Ennek legszembetűnőbb változtatása, hogy a 4. osztály félévéig csak szöveges értékelést kapnak a tanulók, nem lesz tele az ellenőrzőjük sem ötössel, sem más jeggyel. Sokfajta vélemény elhangzott már erről, hogy jó-e vagy sem, érvek hangzottak el mellette és ellene. Az biztos, hogy ez egy árnyaltabb értékelésre ad módot, pontosabban meg lehet fogalmazni, hogy a tananyag elsajátításában hol tart a tanuló, mik az erősségei, és esetleg hol kell javítania. Szeptembertől az átdolgozott Pedagógiai Programunk szerint dolgozunk, melyet a szakértő is jónak minősített, és a képviselőtestület is elfogadott. 
Az oktató-nevelő munka megfelelő színvonalát a Minőségirányítási Programunk garantálja, amit két munkacsoport dolgozott ki.
A sokfajta kínálatból csak néhányat szeretnék kiemelni. 
A környék iskolái közül egyedülálló, hogy három idegen nyelvet is tanítunk Legnépszerűbb még most is az angol, de szeretik a gyerekek a németet is. A francia még újdonságnak számít, csak két csoport tanulja. Örvendetes, hogy őket egy francia anyanyelvű lektor is segíti, így válik a kiejtésük egyre tisztábbá, és hát nagy élményt jelent a gyerekek számára egy idegennel megértetni magukat. Két angol nyelvű lektort is sikerült erre a tanévre szerződtetni.
Az alsó tagozatosok számára a délelőtti órarendbe építve néptáncot, illetve szalontáncot is oktatunk. Délutánonként az érdeklődő gyerekek a két művészeti iskola keretein belül zenét tanulhatnak, rajzolhatnak vagy színjátszó szakkörre járhatnak. Nagyon sok diákunk tagja a néptánccsoportnak is.
Az informatika oktatását két jól felszerelt számítástechnikai tanterem segíti. A pályázaton nyert több éves gépeket folyamatosan újítjuk fel, hogy megfeleljenek a kor igényeinek. A számítógép kezelésével nyolcadik osztály év végéig minden nálunk tanuló diák megismerkedik. 
A tanulási nehézséggel küszködő gyerekeket fejlesztő pedagógus, logopédus, és pszichológus segíti, hogy ne maradjanak le a tanulásban, illetve magatartásbeli, magánéleti problémáikat könnyebben meg tudják oldani.
A tehetséges gyerekek számára a tanulmányi versenyek nyújtanak lehetőséget a kibontakozásra, a más iskolák tanulóival történő találkozásra. Bízunk benne, és meg is teszünk érte mindent, hogy a tavalyihoz hasonló jó eredményeket érjenek el, dicsőséget szerezve elsősorban maguknak, aztán az iskolának és a falunak.
A testedzést is fontosnak tartjuk, a délelőtti tornaórák mellett délutáni sportfoglalkozásra is járhatnak diákjaink. Aki pedig valamilyen betegség miatt ezen nem tud részt venni, az járhat gyógytornára, gyógyúszásra. Úszni egyébként minden évben az ötödikesek járnak, Szentesre hordja át őket a hivatal autóbusza, és a mi testnevelőink foglalkoznak velük.
A felújított Újfalusi Iskola mellett még két épületben folyik a tanítás. Jó lenne ezeket is rendbe tenni, igyekszünk ehhez pályázat útján pénzt szerezni. Jó lenne az Új Iskola udvarára játszóteret építeni, de az EU-s követelmények miatt ez igen költséges. Talán az idén sikerül ezt is megoldani, szívesen fogadunk akár anyagi, akár fizikai segítséget a szülőktől, illetve a vállalkozóktól.
Röviden ennyit a tanévkezdésről, nagyon örülünk, amikor a faluban élő emberek érdeklődnek az iskolában folyó munka iránt, ezért szervezünk nyílt napokat minden évben. Be lehet jönni hozzánk, meg lehet nézni az órákat, és akkor biztos hiteles forrásból jut információhoz, aki szeretne többet tudni rólunk.

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató