Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegváron találkoztak a kistérség civil szervezetei

1 978

November 20-án 9 órától Kistérségi Civil találkozó és kiállítás zajlott a Művelődési Házban. A Napfény Galéria reggel megtelt a civil csoportok kreatív tagjaival, akik a térségből jöttek, hogy elkészítsék bemutatkozó tablóikat a rendelkezésükre álló alapanyagokból. Egy méhkashoz tudnám hasonlítani a munkát, és magát a kiállító termet. Volt, aki gitárjátékkal, volt, aki finom kaláccsal, és volt aki gyönyörű fotókkal, kézműves remekekkel és serlegekkel vonta magára az érdeklődők figyelmét.
Egész nap „Csevegő” teázó és kávézó működött a Csóró bringások, a Turisztikai egyesület, a Szép Öregkor nyugdíjas klub és a mindszenti Kékvirág klub tagjainak közreműködésével, ahol egy különleges tea mellett megbeszélhették a jelenlévők az előadások mondanivalóit és ismerkedhettek egymással. Igen népszerű lett a teázó, rengeteg különleges tea fogyott el. A finom kávét Ignácz János alig győzte főzni. 
A következőkben Dr. Göncz Kinga miniszter asszony levelét olvashatja:

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Miniszter

Tisztelt résztvevők, kedves vendégek!

Szeretettel és barátsággal köszöntöm Önöket, a Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete által kezdeményezett konferencián!
A szegvári közösségfejlesztési folyamatot a kezdetek óta figyelemmel kísérem. Az Önök kezdeményezése is ráirányította a közfigyelmet az állampolgári kezdeményezések és a közösségi részvétel támogatásának fontosságára.
Ez év szeptemberében tárcánknál elindítottunk egy közösségi kezdeményezéseket támogató országos programot, amely a közösségfejlesztés eszközeivel fokozza az állampolgárok, a helyi közösségi csoportok és civil szervezetek részvételét a közjóra irányuló helyi cselekvésekben, a helyi fejlesztési koncepciók tervezésében, a döntések előkészítésében és a fejlesztési programok megvalósításában.
Fontosnak tartom, hogy a civil szervezetek mind nagyobb számban legyenek.
résztvevői azoknak a folyamatoknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi összetartozás és szolidaritás erősítéséhez. Az összetartó társadalom alapja a társadalmi részvétel, amely nem jöhet létre rendszeres kommunikáció és a nyomában megszülető bizalom, kölcsönös támogatás, együttműködés, vagyis fejlett civil társadalom nélkül.
A szegvári közösség tagjai már hosszabb ideje rendszeresen találkoznak, gondolkodnak, terveznek, és keresnek kitörési pontokat annak érdekében, hogy feltárják és megmutassák meglévő értékeiket, megismerjék és elfogadják egymást, erősítsék a meglévő kapcsolatokat és együtt dolgozzanak közös problémáik megoldásán.
Úgy gondolom, hogy ami itt elkezdődött, az jó irány. Önök nem várnak arra, hogy mások jelöljék ki az utakat és a megoldási módokat, hanem eldöntik, hogy a helyi problémák közül melyek a legfontosabbak, és törekednek is megtalálni annak a módját, hogy civilként hogyan vehetnek részt megoldásukban.
Ehhez civil kurázsira, elkötelezettségre és felelősségvállalásra van szükség.
Sok időt fordítanak szabadidejükből a rendszeres találkozásra, a közös tanulásra, a közösség tagjainak bevonására. Munkájuk eredményeként elkészült egy lakossági cselekvési terv, amelyet a község Képviselőtestülete – amely munkájukat mindvégig támogatta – el is fogadott. Megjelent a kiadványuk, bizottság és munkacsoportok alakultak és létrejött a Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztő Egyesület is, amely a civil részvétel ügyéért vállal felelősséget.
Kezdeményezésük legfőbb üzenete, hogy mindannyiunknak van szerepe a demokratikus viszonyok alakításában. Azért kezdeményezték ezt a mai kistérségi civil találkozót is, mert úgy gondolják, hogy a hatékony cselekvéshez elengedhetetlen a települések közötti kapcsolatépítés és együttműködés. Az önbemutatás és az együttműködés szándékával vesznek részt ezen a találkozón Csongrád, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár és Szentes 38 civil szervezetének képviselői.
Bízom abban, hogy ez a konferencia is segíteni fogja a közös tanulást. Kívánom, hogy a ma megkezdődő tapasztalatcserét folytassák és tegyék életük részévé.
Kapcsolataik elmélyülésével párhuzamosan alakítsanak ki együttműködést az Önöket érdeklő és érintő területeken és vegyenek aktívan részt a térségükben zajló fejlesztési folyamatokban.
Úgy hiszem és remélem, hogy a közös munkában felhalmozódott tapasztalataikat majd érdemes lesz mások számára is elérhetővé tenni.
Munkájukhoz kitartást, jó kedvet és sok sikert kívánok!
Budapest, 2004. november 18.

Dr. Göncz Kinga miniszter

A nap végére megszületett az alábbi állásfoglalás, melynek eredményeként már tudjuk, hogy Mindszenten december folyamán összeülnek a civilszervezetek vezetői a polgármesterrel.
Hamarosan Szegvár és a többi település is követi példájukat.

Szegvári Állásfoglalás
Mi, Szentes kistérség és Mindszent város civil szervezetei, akik ma, 2004. november 20-án, Szegváron összeültünk fontosnak tartjuk, hogy létre hozzuk a „Kurca-Kórógy Menti Civil Tanácsot”. Mindezt tesszük a következő gondolatok alapján:
Vannak ügyek, célok és közösségek illetve azonos sorsú vagy érdeklődésű emberek, akik életterét, érdekeinek érvényesítését, problémáinak megoldását vagy éppenséggel közhasznú cselekvési létformáját semmilyen más- a társadalmi életbe illeszthető- keret nem képes kielégíteni úgy, mint egy civil forma.
A civil társadalom az öntevékenységek, az apróbb ügyek és az egyéni sorsok halmaza, az egyéni lét, egy közvetlenül elérhető közegben történő megnyilvánulása.
A társadalmi demokrácia alapkövei a civil szerveződések, társulások. Akkor is, ha cselekvésközpontúak, és akkor is, ha az összetartozás csupán a szándékot kifejező együvé tartozás emblémája.
A civil szerveződések a társadalom génjei. Kombinációik és egymást kölcsönösen erősítő működésük a meghatározott térégben élő emberek lehetőségeinek és kiteljesedő önmegvalósításának elengedhetetlen feltételei.
Mi, a Kurca-Kórógy Menti Civil Tanács tagjai, fontosnak tartjuk összetartozásunk hangsúlyozását és egymás illetve a térségben élő emberek iránt érzett szolidaritásunk kifejezését.
A jelenlévő 34 szervezet kijelenti:
– Az általunk létre hozott Tanács nyitott minden, a térségben működő, civil szervezet és azok tagjai irányába. Annak érdekvédelmi és szolgáltató tevékenységében részt vehetnek és azt igényelhetik.
– A Tanácsba bejelentkező szervezetek 2005 tavaszáig egy újabb találkozójukon meghatározzák működésük és együttműködésük normáit és szabályait.
– Megteremtődött és kölcsönösen kifejeződött egy tartalmában megújuló és érdemivé váló munkakapcsolat igénye a civil szervezetek és a Csongrád megyei Civil Szolgáltató Központ, és az érintett települések önkormányzata között.
– Ösztönözzük a térségi civil szerveződéseket arra, hogy a következő hónapokban helyi találkozókat tartsanak, ezeken tárják fel a helyi és a kistérségi együttműködés számukra is előnyös lehetőségeit.
– A jelenlévők kifejezik azon szándékukat, hogy az azonos érdeklődési- és tevékenységi körű szervezetek együttműködése kiemelt fontosságú. 
– A megjelentek élni kívánnak azzal a képzési és tanulási lehetőséggel, amelyet az országos hatáskörű Közösségfejlesztők Egyesülete, kunbábonyi Képzési Központjában, térítés mentesen felajánlott.
– A sajtó útján folyamatosan hírt adunk a térség különböző helyi civil programjairól.
Állásfoglalásunkhoz szívesen fogadjuk az emberek és a szervezetek hozzászólásait, valamint csatlakozási szándékát a következő címeken: Szegváriakak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete, 6635 Szegvár, Régiposta u. 1. Fax: (63)364 816, e-mail: szegvarekimuv@freemail.hu 
Mindezeket a civil szervezetek teljesebb értékű működése érdekében nyilatkozzuk ki.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató