Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

1 551

Tisztelt Polgártársak!

Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom településünk minden lakóját a helyi Művelődési Házban 2005. november 14-én 18 órakor kezdődő közmeghallgatásra.
Napirend:
1.) A 2005. évi gazdálkodás és a helyi önkormányzati intézmények életének alakulása
2.) A Képviselő-testület 2005. évi tevékenysége
3.) A 2006. évi költségvetési koncepció
4.) A csapadékvíz-elvezetés
5.) Tájékoztatás a Szentes Kistérség Többcélú Társulása megalakulásáról, tevékenységéről
6.) Egyebek

A központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága juttatta el a polgármesteri hivatalokhoz, így hozzánk is az alábbi körlevelet. Kérem Önöket, szíveskedjenek az abban foglalt információkat tudomásul venni.
„Az Európai Unió előírásainak megfelelően 2005. november 14. és 28. között a KSH Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2005.) hajt végre. A GSZÖ 2005. végrehajtását az 1996/2467 számú EU Tanácsi rendelet teszi kötelezővé az EU tagországokban. A magyar Kormány a feladat végrehajtását a 303/2004. számú OSAP (Országos Adatgyűjtési Program) rendeletben szabályozza.
A felvétel célja, hogy átfogó képet adjon az EU csatlakozás óta a magyar mezőgazdaságban végbement szerkezeti változásokról. A begyűjtött adatok elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot érintő uniós és hazai döntések meghozatalához, megalapozzák a vidékfejlesztés, az agrár-környezetvédelem, illetve a fenntartható mezőgazdaság stratégiájának kialakítását is.
A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek megfigyelése teljes körű, adatszolgáltatásuk postai úton történik. Az egyéni gazdaságok esetében az összeírók személyes interjúk során töltik ki a kérdőíveket. Országosan mintegy 100 ezer egyéni gazdaság megfigyelésére kerül sor a 2000. év áprilisában végrehajtott Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) véletlenszerűen kiválasztott körzeteiben. A felvételt a KSH ellenőr végzi. Az összeírásban résztvevőket a KSH igazolvánnyal látja el. Az összeírás a települések közel 1/3-át, mintegy 960 települést érint.
Az összeírás során a következő részletes információk kerülnek begyűjtésre: a gazdasághoz tartozó személyek száma, neme, kora, gazdasági aktivitása, a foglalkoztatottak száma, tevékenysége, a gazdaság használatában lévő földterület mérete művelési ágak és területi elhelyezkedés szerint, a szántóföldi és zöldségnövények, valamint a szőlő és gyümölcsös ültetvények termésadatai, a gazdaság állatállománya, faj, kor és ivar szerint, a gazdaság gépállománya, a mezőgazdasági tevékenység ráfordításai, agrotechnika, biogazdálkodás, valamint a mezőgazdasági tevékenységen kívüli termelő tevékenység.
A valósághű adatszolgáltatás valamennyi egyéni gazdálkodó részéről kötelező a statisztikai törvény előírása alapján.
Az összeírt adatok csak statisztikai célokra használhatók és csak összesített formában kerülnek közlésre. Senkinek sem kell tehát attól tartania, hogy a közölt adatokat bármilyen más, az adatszolgáltató érdekeit sértő célra felhasználják. A KSH érdekelt abban, hogy a személyiségi jogokat minden adatgyűjtése során biztosítsa, hiszen ha elvesztené az adatszolgáltatók bizalmát, lehetetlenné válna a további adatgyűjtések végrehajtása.
Az összeírás alatt a lakossági tájékoztatás és az érdeklődés kezelésére ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-204-629 alkalmazására is sor kerül (csak vezetékes hálózatról hívható).”

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrzési Főosztályának 79770/2005. számú közleménye a H5N1 altípusba tartozó A típusú influenza vírus által okozott erősen patogén madárinfluenzának a vadon élő madarakról baromfira és más, fogságban tartott madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló egyes, biológiai biztonsági intézkedésekről:
„Az erősen patogén madárinfluenza Magyarországgal szomszédos országokban történt megállapítása a hazai baromfiállományok fertőződésének kockázatát fokozza.
A főosztályvezető felhívja ezért a baromfitartók, az állatorvosok, valamint mindazon személyek figyelmét, akik baromfi őrzését, felügyeletét, gondozását, ápolását, felvásárlását, levágását végzik, hogy az állategészségügyi törvényben, az állategészségügyi szabályzatban, valamint az ezek végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak szigorú betartására. Az alábbi járványvédelmi intézkedések betartását írják elő a jogszabályok.
1. A házi kacsa, liba, ill. egyéb vízibaromfi más baromfival, vagy fogságban tartott madárral, pl. galambokkal való érintkezését meg kell akadályozni.
2. Élő baromfi és egyéb madarak piacokra, állatvásárokra, bemutatókra, kiállításokra és egyéb kulturális rendezvényekre történő szállítása tilos! Ilyen állatok részvételével a fenti kategóriákba tartozó rendezvény Magyarország területén nem tartható!
3. A szabadon tartott baromfi és egyéb madarak takarmányozását és itatását fedett helyen kell megoldani. Amennyiben a szabadtartású telepen a takarmányozásra alkalmas fedett terület nem található, annak legalább időszakos kialakításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell.
4. Tilos azon felszíni vizeket baromfi itatásra és úsztatásra használni, melyet vadon élő madarak látogatnak.
5. Vadászat idején tilos Anseriformes és a Charadriiformes rendhez tartozó madarak csalimadárként történő felhasználása, kivéve, ha azt az illetékes Állategészségügyi Állomás engedélyezte.
Valamennyi Magyarország területén tartott vadmadár-vadászatot – legalább 24 órával a kezdete előtt – be kell jelenteni.
A betegség gyanúja esetén valamennyi állampolgár kötelessége a területileg illetékes hatósági állatorvos értesítése.”

Szegvár, 2005. november 7.
Szenczi Sándorné polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató