Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

1 087

Tisztelt Polgártársak!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről.

1. A Tóth doktor úr távozásával megüresedett orvosi körzetünkben 2006. március 13-án megkezdi rendelését dr. Barát Ferenc háziorvos. A rendelési idő minden hétköznap reggel 7 órakor kezdődik és ½ 11-ig tart. Ezt követően végzi a doktor úr egyéb háziorvosi feladatait. 

2. Felhívom mindazok figyelmét, akik csökkent látásuk miatt részesülnek nyugellátásban, és munkát vállalnának, hogy március 13-17. között 8-16 óráig jelentkezzenek a helyi Polgármesteri Hivatal portáján. Amennyiben a dolgozni szándékozók száma eléri azt a minimumot, amely mellett már elindíthatja a munkaadó a foglalkoztatót, a képviselő-testület fontolóra veszi a volt bölcsőde ilyen célú hasznosítását. 

3. Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy szíveskedjenek az ingatlanuk (beépítetlen telek is!) előtt, mellett húzódó csapadékvíz-elvezető árkokban a víz útját szabaddá tenni. Előfordul néhány helyen, hogy az árokban valamilyen, a víz elfolyását akadályozó anyagot tárolnak. Kérem, hogy ezt az állapotot haladéktalanul szíveskedjenek megszüntetni, hiszen az épületek állapotát veszélyezteti az árokban felgyűlt víz.

4. Sajnálatos esemény volt szerdán a gázellátás hiánya településünkön. Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalba aznap reggel fél kilenckor érkezett a DÉGÁZ részéről a bejelentés a főnyomó-vezeték meghibásodásáról. Az idő rövidsége miatt a lakosság tájékoztatására az autós hangos bemondás maradt az egyetlen lehetőségünk. Utólagos értesülésünk szerint ez nem mindig volt érthető, amiért szíves elnézésüket kérjük. 

5. Az utóbbi időben mindennapossá váltak a lakossági bejelentések a szennyvízgyűjtő aknák tartalmának utcára vagy kertekbe, udvarokba történő kivezetéséről. Tudom, hogy a csapadékos időben sűrűbben kell szippantatni, és ez nagyon költséges. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a környezetünkbe kivezetett szennyvíz egyrészt óriási fertőzésveszélyt jelent, másrészt a benne lévő háztartási vegyszerek (mosó-, mosogató-, öblítő- és fertőtlenítőszerek) súlyosan mérgezik a talajt. Amikor halljuk a sok megmagyarázhatatlan eredetű megbetegedés hírét, nem gondolunk arra, hogy felelőtlen magatartásunkkal, a vegyszerekkel történő, hozzá nem értő bánásmóddal mi magunk teszünk a magunk és mások egészsége ellen a legtöbbet. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy mindezt megfontolva szíveskedjék az egyébként is kötelező szabályokat betartani, s tevékenységét mások egészségére és nyugalmára tekintettel végezni. A képviselő-testület jelenleg is óriási erőfeszítéseket tesz a szennyvíz-beruházás megvalósítása érdekében, hiszen a közvetlen károkozás mellett előbb-utóbb ivóvízbázisunk is veszélybe kerül e megoldatlan probléma miatt. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívjam figyelmüket a faluban szétdobált szemét ismét szaporodó mennyiségére. Sajnálatos, hogy a gyalogosok és autósok között egyaránt jelentős számban vannak, akik természetesnek tartják, hogy papír-zsebkendőtől az üdítős flakonig minden hulladékot az utcán, téren dobjanak el. Irigyeljük a tőlünk nyugatra élők szép, tiszta környezetét, s nem gondolunk arra, hogy elsősorban rajtunk, itt élőkön múlik, hogy milyen állapotokat teremtünk. Kérek mindenkit, hogy az útközben feleslegessé vált dolgait az utcai vagy otthoni szeméttárolóba helyezze el.

6. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2006. I. félévi kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adóelőleg befizetésének határideje 2006. március 16.
A befizetési csekkekért szíveskedjenek bejönni a Polgármesteri Hivatal földszint 8-as szobájába. Ügyfélfogadás: hétfő: 8-12, kedd: 13-16, szerda: nincs ügyfélfogadás, csütörtök: 8-12, 13-16, péntek: 8-12.

7. Szegvár nagyközség területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Szentes Városi Szolgáltató Kft. végzi. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. tájékoztatja a település lakosságát, hogy Szegvár nagyközség területén a kéményseprői feladatokat Mihály János kéményseprő szakmunkás végzi. A lakosok a Szegvár, Mindszenti út 108. szám alatt elhelyezésre kerülő levélszekrényben hagyhatnak üzenetet, illetve a (30)419-4714 telefonszámon érhetik el közvetlenül a kéményseprőt. 
A gáztüzelésű berendezések üzembe helyezéséhez szükséges kéményvizsgálatot az SZVSZ Kft. központjában, Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. alatt személyesen, illetve a (63)560-620 telefonszámon lehet bejelenteni.

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató