Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

1 198

Tisztelt Polgártársak!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről, közös feladatainkról.

1. Az I. sz. háziorvosi körzetben dr. Barát Ferenc háziorvos ingyenes egészségügyi szűrést végez 2006. június 24-én 8-12 óra között. (Amennyiben a 12 óráig jelentkezők száma megkívánja, 12 óra után is.) A szűrés az alábbiakra terjed ki:
– testsúly-, testmagasság mérése
– testtömeg-index (BMI) számítás
– vércukorszint mérése
– koleszterinszint mérése
– trigliceridszint mérése
– vérnyomás mérése
– haskörfogat mérése 
– szív- és érrendszeri kockázat számítása
– életmód tanácsadás.
Szeretettel várják az érdeklődőket.

2. A Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás Igazgatója eljuttatta önkormányzatunkhoz is a madárinfluenza gyanúja miatt meghozott határozatát, amelyben Csongrád megye teljes közigazgatási területére a következőképpen intézkedik:
– a baromfiállományt zártan kell tartani, közterületre kiengedni szigorúan tilos,
– élő baromfit, baromfin kívül más élő madarat, ezek tojásait és a baromfiból származó termékeket nem lehet ki- és beszállítani,
– baromfi mindennemű szállítása tilos,
– tilos állatok, állati termékek, takarmány, alom, trágya és fertőzés terjesztésére alkalmas eszközök, tárgyak megyéből történő ki- és beszállítása,
– állatvásárt, piacot, madárbemutatót, – kiállítást tartani tilos,
– vadon élő madarak által látogatott felszíni vizekre (tavak, folyók, csatornák, stb.) baromfit kiengedni, ezek vizét itatásra használni tilos,
– baromfitartó hely látogatása tilos (ez alól a kerületi főállatorvos adhat felmentést),
– vadászat és halászat a megye teljes területén tilos (az FVM Vadászati és Halászati Főosztálya rendelkezése alapján),
– galambröptetés az ország teljes területén tilos,
– június 14-én 14 óráig napos baromfi keltetőből való kiszállítása szigorúan tilos (az addig kikelt állományt kártalanítás mellett megsemmisítik), utána a szakhatóságtól felmentés kérhető.
Az állattartók kötelesek: 
– az őket felkereső szakemberek kérésére állatállományukra vonatkozóan adatot szolgáltatni, az állatorvosi ellenőrzést, vizsgálatot segíteni. (Szegváron június 14-15-16-án állatorvosokból álló csoport a községben tartott állatállomány létszámának és egészségi állapotának felmérését végzi. Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy szíveskedjenek várni őket, és minden segítséget megadni számukra.),
– házikacsát, libát és más vízibaromfit egyéb baromfitól vagy fogságban tartott madártól elkülöníteni, érintkezésüket megakadályozni,
– a szabadon tartott baromfi és egyéb madarak takarmányozását, itatását fedett helyen megoldani, 
– az elhullott vagy beteg baromfiról, a vadászatra és halászatra jogosultak esetében valamennyi elhullva talált vagy betegség miatt kilőtt vadmadárról haladéktalanul értesíteni az illetékes hatósági állatorvost.

3. 1999. január 1. óta fokozatosan vezettük be a szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó jogszabályt, amely a kötelező közszolgáltatásokról szól (szilárd és folyékony hulladék kezelése, kéményseprés). A közelmúltban törvényességi észrevétel érkezett a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivataltól. Ebben kifogásolták, hogy csak kéthetente történik a faluban a szemétszállítás, pedig az említett jogszabály hetenkénti kötelező szállítást ír elő. A képviselő-testület legutóbbi ülésén meghozott határozatában döntött 2006. július 1-től kezdődően a heti szemétszállításról. Tehát július 1-től minden szerdán minden utcában végigmennek a szemétszállító autók, és elszállítják a házak elé kirakott szemetet. Természetesen csak a háztartási szemétről van szó. Továbbra sem szállítják el a növényi hulladékot, trágyát, fóliát, lomnak minősülő hulladékot, stb. A szolgáltatás kibővítése a szállításért fizetett díj növekedésével jár, hiszen hetenként minden utcát végig kell járniuk, s ez a megtett út mellett a dolgozók munkaidejének jelentős növekedésével is jár. Az évenként kétszeri ingyenes lomtalanítás megmarad. Változatlanul az önkormányzat fizeti a 65 év feletti egyedülálló személyek és a 70 év feletti házaspárok helyett az éves díj 50 %-át abban az esetben, ha a megjelölt életkort az adott év június 30-ig betöltik, valamint a szolgáltatóval megkötött szerződés alapján az első féléves díjat befizették. Esetükben nem kell kérni a támogatást, a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében intézi. A díjhátralékkal rendelkezők a kedvezményt nem vehetik igénybe. A díjak így változnak: 1 személyes háztatás esetén negyedévenként az eddigi 1272 Ft helyett 1368 Ft-ot, több személyes háztartás esetén 1755 Ft helyett 1914 Ft-ot kell ÁFÁ-val együtt fizetni. 

4. Június 24-én a Civil Nap keretében, a helyi Közösségfejlesztők egyesületével közösen szervezzük az árvízi védekezésben részt vettek és a támogatók tiszteletére rendezett ünnepséget, amelynek részletes programját hamarosan olvashatják a hirdetőtáblákon elhelyezett plakátokon. A mintegy 400 fő ünnepeltet levélben hívjuk meg, de minden szegvárit hívunk és szeretettel várunk a rendezvényre.

Szegvár, 2006. június 13.

Szenczi Sándorné polgármester

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató