Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Megkérdeztük az intézményvezetőket

1 085

Megkérdeztük az Iskola Igazgatóját

Vighné Németh Ildikó, a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

A koronavírus-járvány miatt március közepétől új módszerekkel, új tanítási módokkal, új formában kellett a tanévet folytatni. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójától Vighné Németh Ildikótól.

Szegváron hogyan sikerült megoldani a digitális oktatást?

A digitális átállás, ahogyan más iskolákban is, nálunk hirtelen zúdult a gyermekek és a tanítók, tanárok nyakába is. Természetesen a digitális alkalmazások használatában nem minden tanárunk van haladó szinten, de ismerik azokat a gyakorlásra, számonkérésre használható felületeket, amelyek a tanulást segítik. Használjuk az egyébként adminisztrációra használt Kréta rendszert, a Google Classroomot, a Redmentát, a Kahoot-ot, Learningapps-et, tanári Blogokat, Skype-ot az élő kapcsolathoz, videó-anyagokat készítettünk, ki-ki a személyiséghez illeszkedő alkalmazásokat. Sőt iskolánkból négy kolléga: Kokovay Amarilla, Tóthné Nóbik Mariann, Rozgonyi Zoltán és jómagam is, éppen részesei vagyunk egy digitális pályázatnak (Tanítsd ma a holnapot!), amely képzéseket is tartalmazott az eszközfejlesztésen kívül, ahol éppen ezeket az alkalmazásokat, azok használatát, elkészítését sajátíthattuk el.

A pedagógusoknak és a gyerekeknek rendelkezésre álltak otthon a tanuláshoz szükséges eszközök?

A technikai feltételek kollégáimnál adottak voltak, ám a diákok megközelítőleg 10%-ánál nem volt megfelelő eszköz, amin tanulhattak volna, vagy éppen internettel nem rendelkeztek. Ebben segítségünkre volt a Csongrád megyei Közgyűlés elnöke Gémes László, a Vándorló Szeretet Egyesület részéről Ternai Anita és Csatordai Endre magánemberként, akiknek ezúton is megköszönöm a gyerekeknek adott számítógépeket, laptopokat. Gyakorlatilag minden diák elérhető, s szinte mindenki szépen teljesíti is a kiosztott feladatokat, vagy éppen az online, ún. Skype-os órán vesz részt.

Hogyan teljesítettek otthon a gyerekek? Mennyire tudtak lépést váltani? Házi feladatokkal, dolgozatokkal elkészültek-e a diákok határidőre?

Az otthoni munka azon diákoknak kedvezett, akik az iskolában kiválóan elboldogulnak a tanári irányítás/útmutatás mellett, ők most nagyobb önállóságot kaptak, amellyel jól tudnak élni; idejüket beosztva, könnyedén haladnak. Több gondjuk volt azon tanulóknak, akik az iskolapadban ülve, ha valamiben elakadnak, a tanár azonnal tud nekik segíteni, újra és újra elmagyarázni, hogy megértsék az anyagot. Ez a feladat most a szülőkre hárult, ugyanakkor tapasztalatból tudom, hogy egyrészt, a szülő nem tanár, másrészt a szülő dolgozik, így a gyermek el-elhanyagolja a feladatokat, hiszen egyedül, segítség nélkül nekik nehezen vagy egyáltalán nem megy a munka. A digitális munkarend alatt összegyűlt hátrányt majd a következő tanév elején lesz lehetőségünk bepótolni; természetesen csak az alapokat, mert akkor az új tananyagra nem fog jutni elég idő.

A pedagógusoknak mennyire sikerült megértetni/elmagyarázni egy-egy tananyagot? Mennyiben jelentett nehézséget a pedagógusoknak egy-egy új tananyag átadása? Szükség volt-e a pedagógusok aktív segítségére a tanulás folyamán vagy a feladatok elvégzéséhez? Hogyan mérték a teljesítményeket, hogyan osztályoztak a tanárok?

Mint említettem olyan digitális alkalmazások állnak rendelkezésre, amelynek segítségével a szaktanár állítja össze a tesztet, figyelembe véve a csoport haladását, szintjét, így kapva reális képet a tanulók haladásáról. A magyarázathoz saját felvételeket, illetve a Youtube-csatornán található számos, az ismeretek megértését, elsajátítását segítő, tanári magyarázatot, kísérleteket bemutató videókat ajánlottak a gyerekeknek, így segítve őket a tanulásban.

Hány gyereknek kellett felügyeletet biztosítani? Hogyan tudtátok ezt megoldani, hiszen minden pedagógusnak a saját osztályát, tantárgyát kellett tanítani?

A felügyeletet folyamatosan biztosítjuk 9 diák számára. Általam meghatározott napirendet tartva élik a hétköznapokat tanári felügyelet mellett, a járványhelyzettel összefüggő szabályok betartása mellett. A felügyeletet úgy szerveztem meg, hogy egy-egy kollégámnak 3,5 órát kelljen benn töltenie. A szervezést a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ iránymutatása szerint, 40 évnél fiatalabb nevelőkkel oldottam meg, lehetőség szerint nem szaktárgyat vagy készségtárgyat tanítókkal, illetve napköziben tevékenykedőkkel.

A nyolcadikosoknak lesz-e lehetőségük elbúcsúzni az iskolától szervezett keretek között?

Az éves munkarendünkben meghatározott időpontot tartani tudjuk, ez június 13., ám a járványhelyzet miatt igen szűk kört vendégül látva, az iskola udvarán tartjuk meg az ünnepséget. Itt szeretném megjegyezni, hogy Orvosné Jaksa Mária nyugdíjas kollégánk ebben az évben megkapja és a ballagási ünnepségen átadjuk neki az aranydiplomáját, melyhez szívből gratulálok a tantestület minden tagja nevében.

Az iskolában lesz-e nyáron tábor vagy napközi jellegű foglalkozás?

Az iskola felügyeletet csak június hónapra biztosít a nyári szünetben esedékes szabadságolások miatt.

Köszönjük a válaszokat!


Megkérdeztük az Óvoda Vezetőjét

Csurka Zoltánné, a Kurca-parti Óvoda vezetője

A koronavírus-járvány alatt megváltozott a munkarend, elkészült az óvoda bővítése. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük meg a Kurca-parti Óvoda vezetőjét, Csurka Zoltánnét.

A karantén ideje alatt hogyan végeztétek a munkátokat? Hány gyereknek kellett az óvoda falai között felügyeletet biztosítani? Ezt hogyan oldottátok meg?

A világjárvány miatt kialakult helyzet új feladatok elé állította intézményünk szakmai munkáját. A karantén ideje alatt megváltozott a munkarendünk, az óvodában ügyeletben végezték a dolgozóim a munkájukat. Az első héten 2 fő gyermek felügyeletét kellett ellátnunk, majd ezt követően folyamatosan emelkedett a létszám 20 fő-ig. A gyerekeket kis létszámú csoportokban osztottuk el, maximum 5 fő lehetett együtt.

A kényszerű bezárás ideje alatt elnyertétek a bázis óvoda címet. Mit kellett ahhoz tenni, hogy ezt az elismerést megkapjátok? A jövőben ez milyen feladatokkal jár?

A szakmai munkánk legnagyobb elismerése volt az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. A külső szakértők értékelése alapján az intézményünk magas színvonalú pedagógiai munkát végez.

A másik nagy esemény volt ebben a tanévben, hogy a Kurca-parti Óvodát – sikeres pályázatának köszönhetően – az Oktatási Hivatal érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére, az anyanyelvi nevelés terén alkalmazott innovatív módszerek alkalmazásával (továbbképzések, báb szakmai előadások és műhelymunkák szervezésével).

Az óvoda honlapján az értesítés nyilvánosságra került az alábbi kiegészítéssel:

„A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos minta, magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példa értékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.”

Május 25-től a hatóságok engedélyezték az óvodák újraindítását. Minden kisgyermek élt ezzel a lehetőséggel? Minden csoportot el tudtatok indítani?

Miután május 25-től a hatóságok engedélyezték az óvodák újraindítását, a héten a 127 gyermekből 70 gyermek szülője élt ezzel a lehetőséggel, majd a következő héten már 79 gyermek jött az óvodába. Így minden csoportot el tudtunk indítani mindenki örömére.

Az építkezés befejeződött, most már 7 csoportban folyik majd a nevelőmunka. Hányan iratkoztak be áprilisban az óvodába?

A következő nevelési évünkre 137 fő óvodáskorú gyermek iratkozott be. A kisebb korosztály még most van felmérés alatt.

Az építkezéskor a konyhát is korszerűsítették. Mennyivel könnyíti meg a dolgozók munkáját az újjá alakított konyha? A kapacitása is bővült?

A minőségi munka alapja volt még a megfelelő feltételrendszer megteremtése. A megújult intézményünk objektív feltételei minden esetben adottak voltak az éves célkitűzéseink megvalósításához. A felújított intézményünk átszervezése most van folyamatban, melynek eredményeként külön intézményként fog működni az óvoda, a bölcsőde és a konyha.

A nyáron mennyi ideig lesztek zárva?

A nyáron két hétig leszünk zárva: 2020.07.20.-07.31-ig.

És amit még fontosnak tartott elmondani az Óvodavezető

Közös felelősségünk volt abban, hogy a családi nevelést a szokásostól eltérő formában és tartalommal segítse a nevelőtestület oly módon, hogy a gyermekek számára mindez a lehető legkevesebb nehézséget jelentve, tevékenyen és élményekkel teli legyen. Óvodai közösségünk próbált úrrá lenni a helyzeten, és ki-ki képességei legjavát adva, bizonytalan ideig Home Office-ban voltunk a szülők, a gyerekek és egymás segítségére.

Nevelő munkánk során figyelembe kellett venni, hogy gyermekeink már más élettempót diktálnak, más ingerekre nyitottak, mint korábban. A technológia, az informatika világának rohamos és megállíthatatlan fejlődése korszerű pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazását kívánták meg a Kurca-parti Óvoda pedagógusaitól. Nap mint nap kihívások elé néztünk, alkalmazkodnunk és fejlődnünk kellett, hogy sikeresek és hatékonyak lehessünk.

Elsődleges célunk a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve, a személyiségük fejlesztése, fejlődésük segítése. Így a közös értékek mentén, egységes nevelési szellemben végeztük nevelési gyakorlatunkat. Hatékony kommunikációval és a feladatok arányos delegálásával biztosítottuk a közösen kitűzött célok felé haladást és a megvalósítást.

Tennünk kellett azért, hogy értelmezni tudjuk a ránk váró feladatokat, hogy hitelesen és kompetens hozzáállással valósíthassuk meg a megújulást. Felismertük, hogy folyamatosan követnünk kell, vállalnunk kell a pedagógus-életpályamodell által meghatározott feladatainkat, és ehhez megfelelő szintű tudásra van szükségünk.

Összegzés-intézményvezetői szemmel

Változó korban élünk, melynek minden pozitív és negatív jellemzői közelről érintik nevelőmunkánkat. A változásokat elfogadva sajátos nevelési elveink alapján tudunk lépést tartani a világgal, de továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Kurca-parti Óvoda pedagógiai programjának minden egyes területe hozzájáruljon az óvodánkba járó gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséhez.

Az óvoda valójában második otthonunk, elhivatottak vagyunk munkánk iránt.

A pedagógus és vezető pályám során mindig a szakmai alázat, a folyamatos tanulás és a tudásom megosztása vezérelt. Intézményvezetőként a kollégák munkájának segítését mindennapos feladatomnak tekintettem. Szakértői munkám által megszerzett tudásomat, tapasztalataimat továbbra is szeretném megosztani munkatársaimmal a fejlődésük támogatása érdekében.

A Kurca-parti Óvodában folyó nevelő-fejlesztő munkát, a működés színvonalát eredményesnek mondhatom. A munkatársak egyéni kompetenciáikkal, képességeikkel hozzájárultak a sikeres pedagógiai munkához, elkötelezettek a fejlődés és fejlesztés iránt. A szülői vélemények is azt tükrözik a partneri elégedettségmérés kapcsán, hogy fontos szerepet játszik megítélésükben az óvodai nevelés színvonala, pedagógiai programunk tartalma, fejlesztési rendszerünk.

Köszönjük a válaszokat!


Megkérdeztük a Gondozási Központ Vezetőjét

Pap János, a Szegvári Egyesített Szociális Intézmény vezetője

A koronavírus-járvány következtében megváltozott az intézmény működése, ezzel kapcsolatban kérdeztük Pap Jánost a Szegvári Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét.

Hogyan működött az intézmény a karantén alatt?

Az országosan érvényben lévő szabályokat követve átalakult a működési rendünk. Az idősek az óta sem tartózkodhatnak az intézményben és az ebéd is csak kiszállítással vehető igénybe. Az eddigiekben kapcsolattartás többnyire telefonon zajlott, illetve látogatásokat is tettünk. A családsegítés, a tanyagondnoki szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, védőnői ellátás szigorúbb rend szerint működött.

Az alkalmazottak teljes munkaidőben dolgoztak? Mennyivel több, milyen jellegű feladat hárult a dolgozókra?

A munkaidő nem változott, csak a feladatok alakultak át. Minden munkatársunk részt vett az ebédszállításban, a 65 éven felüliek ellátásában – vásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekkbefizetésben, ügyintézésben. Fokozottan ügyeltünk az ételszállító edények és egyéb eszközök fertőtlenítésére. Szerencsére nem érte el a településünket a járvány, de fel voltunk készülve erre is.

Amint a hatóságok engedik, újraindul az élet a Gondozási Központban?

Igen, a rendelettervezet már el is készült, amint hatályos lesz, újra nyitunk. Sokan kérdezik és várják, hogy kezdjünk. Mi is ezt szeretnénk. Hiányoznak a klubtagok és bízunk benne, hogy mi is nekik. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, időseknek, hozzátartozóknak, munkatársaknak a fegyelmezettséget, a jó emberi helytállást.

Jelent-e ez nehézséget az intézmény életében, működésében? Addig milyen feladatokat kell elvégezni (gondolunk itt az átlagosnál alaposabb fertőtlenítésre, gondozók/gondozottak tesztelésére, a fenyegetettség következtében fennálló körültekintőbb higiéniai szabályokkal kapcsolatos oktatásra gondozók/gondozottak számára is)?

Minden készen áll az idősek fogadására. A kényszerleállást kihasználtuk és a klubszobákat a Falufejlesztő Kft. munkatársai kifestették. A gondozónők a szükséges nagytakarítást elvégezték. Hamarosan az új konyha is megnyílik, így visszakapjuk az étkezőt és a tálalókonyhát. Mindenképpen szükség lesz ezek felújítására, festésére is a vizesblokkal együtt, de ez nem befolyásolja a nyitást. Eddig sem volt panasz az intézményünk tisztaságára, igyekszünk fenntartani a rendet.

Biztos vagyok benne, hogy az emberek óvatosabbak lesznek a járvány után is. A higiénés szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmünket ez az időszak. Azok, akik eddig kételkedtek abban, hogy egy járvány gyors terjedése hogyan előzhető meg, most bizonyítékot kaptak. Fel kell készülni arra, hogy ez bármikor megismétlődhet, ezért beszélni kell a kézmosás, a szájmaszk, a kesztyű fontosságáról fertőző betegségek esetén.

Köszönjük a válaszokat!


Megkérdeztük a Művelődési Ház Vezetőjét

Pöszmet Zsolt, a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetője

A koronavírus-járvány érzékenyen érintette a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény munkáját. A művelődési ház, a könyvtár, a múzeum, a szélmalom, a babaház sem fogadott március közepétől látogatókat. Ezzel kapcsolatban az intézmény vezetőjét, Pöszmet Zsoltot kérdeztük.

Hogyan működött az intézmény a karantén ideje alatt? Milyen háttérmunkákat tudtok/tudtatok elvégezni ebben az időszakban?

Nos, intézményünket is – mint gyakorlatilag a világon mindenkit – egy eddig teljesen ismeretlen helyzet elé állította a koronavírus-járvány. Március 16-tól a 46/2020. Kormányrendelet értelmében a dolgozókon kívül senki nem léphet az intézménybe, ami nálunk igen furcsa légkört eredményezett, hiszen nem ehhez vagyunk hozzászokva, a művelődési házban hétköznap és hétvégén is pezsegni szokott az élet. Ebben az időszakban is tele volt a naptár rendezvényekkel, ezek természetesen kivétel nélkül elmaradtak, illetve későbbi időpontra lettek áthelyezve.

Kolléganőim aktívan kivették részüket a szájmaszkok varrásában, és sor került egy alapos nagytakarításra is.

Az internet adta lehetőségeket kihasználva online vetélkedőket indítottunk, és az olvasni vágyók igényelhetik a könyvtári könyvek házhoz szállítását is, természetesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának erre vonatkozó ajánlását szem előtt tartva.

Jelenleg két pályázat előkészítésén dolgozunk, szervezzük a trianoni megemlékezést, és készülünk a – remélhetőleg most már hamar bekövetkező – újranyitásra.

Köszönjük a tájékoztatást!

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

Kováts Zsolt asztalos

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató