Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron – 1976.

4 084

A filmről

A Herkulesfürdői emlék 1976-ban készült, 1977-ben bemutatott színes, magyar filmdráma. A főszerepet játszó Dr. Holman Endre Szegváron született, 2016-ban Szegvár Díszpolgára elismerést kapott. A Herkulesfürdői emlék című film bemutatója a szegvári moziban volt, amit Lucz Ferenc megörökített képeken.

Sándor Pál alkotásának forgatókönyvét a rendező és a saját ötletéből Tóth Zsuzsa írta. Konzultáns: Maár Gyula. A főszerepet Holman Endre, amatőr színész játszotta.

A cselekmény 1919 decemberében kezdődik, a Tanácsköztársaság leverését követő fehérterror időszakában.1919 decemberét írjuk. Vonat fut be a határhoz közeli kisvárosba. A Wallach szanatóriumba érkező vendégeket lovaskocsi várja az állomáson. Alig néhány hónap telt el a rövid életű Tanácsköztársaság bukása óta, még körözik a bukott rendszer kulcsfiguráit. A körözött személyek egyike egy fiatalember, Kövesi János. Ő az érkező vonatról leszálló utasok egyike, aki azért jön a szanatóriumba, hogy az ott dolgozó Zsófi nővér segítségével átjusson a határon. Természetesen a csendőrök a körözvény alapján azonnal elfognák, ezért Kövesi nőnek adja ki magát. Új neve: Galambos Sarolta. A női ruhába öltözött fiatalember feltűnés nélkül sétál el a csendőrök mellett. Az állomás mellékhelyiségében találkozik harcostársával, János bácsival. Az idősebb férfinak nincsenek rendben a papírjai, ezért nem tart Kövesivel, hiszen akkor mindketten lebuknának. A lovaskocsin Saroltával együtt utazik a szanatóriumba egy idős primadonna és Reményi úr, a vándorfényképész. Ő tulajdonképpen beteg lányához, Margitkához érkezett látogatóba. Útközben „Sárika” nemcsak a kocsis, hanem az utasokat kísérő különítményes tiszt érdeklődését is felkelti. A szanatóriumban Sarolta találkozik Zsófi nővérrel. Miután jelszót váltottak, Zsófi nővér röviden ismerteti a tervet. Másnap hajnali 5-kor indulnak. Sarolta tudatja a nővérrel, hogy a közeljövőben érkezni fog még valaki, akit feltétlenül át kell juttatni. Zsófi nővér szerint viszont a feladat már most nagyon veszélyes, a határt ugyanis szigorúbban ellenőrzik, mint valaha. Közben Reményi úr találkozik a lányával. A férfi nem csupán látogatóba érkezett, hanem szeretne ideiglenesen itt is maradni, mivel a házukat felgyújtották.Hajnalban Zsófi nővér sietősen felébreszti Sárikát. Nincs sok ideje, mert eljöttek érte a csendőrök, hogy letartóztassák. A nővér gyorsan elmondja Saroltának a szökés útvonalát. A körülményekre való tekintettel immár Sárikának kell bevárnia azt a másik férfit, hogy átvigye majd a határon. Sarolta szinte fel sem fogja, amit hallott, Zsófi nővérnek máris menekülnie kell. A kertben az egyik csendőr megállásra szólítja fel, és mivel Zsófi nővér nem engedelmeskedik, lelövi őt. Sarolta találkozik az érzelmeit szigorúsággal leplező Wallach doktorral, aki beleegyezik abba, hogy Sárika ott maradjon, és a halott Zsófi nővér helyett munkába álljon. Másnap reggel már Sarolta is a konyhában reggelizik a személyzet többi tagjával együtt, a szigorú Mesternő felügyelete mellett. Rövidesen meghökkentő pletykák terjednek el az új ápolónőről. Maga a Mesternő is kérdőre vonja, hogy igaz-e az a híresztelés, miszerint zabigyereke van, és emiatt kellett eljönnie Herkulesfürdőről is. Sárikát mindez annyira meglepi, hogy azt se tudja, mit feleljen. Még jobban zavarba jön, amikor belép az olasz vendég szobájába, hogy a fürdőterembe hívja le a szépasszonyt, akit anyaszült meztelenül talál a tükör előtt. A hölgy vizet kér tőle. Sárikát annyira zavarba hozza a látvány, hogy pohár helyett a nő markába önti a vizet. A fürdőteremben a vénasszonyok pletykálkodnak, és semmiségek miatt zsörtölődnek egymással. Reményi úr érdeklődést mutat a magányos özvegy, Ambrusné iránt. Persze odafigyel arra is, hogy egy kis jövedelemre tegyen szert. Gálánsan bókol az egyik idős dámának, és pillanatok alatt ráveszi arra, hogy a tolókocsis hölgy fényképet készíttessen magáról. Az öregasszony ragaszkodik ahhoz, hogy Sárika is rajta legyen a képen. Ami a csipkelődést illeti, abban a Kegyelmes Asszony és a Művésznő különösen élen járnak. A Kegyelmes Asszony egy ízben kijelenti, mennyire sajnálja, hogy ők ketten nem ismerkedtek meg egymással már évtizedekkel korábban: „Úgy 1880 májusában, amikor kedvesem, maga azt hitte, hogy az én férjem el fog tőlem válni a maga pucér seggéért”. A Művésznő rögtön visszakérdez, hogy vajon a lúdtalpas Lajosról beszél-e a Kegyelmes Asszony? Ó, még a nevét is mennyire utálta! Miközben a szanatórium vendégei mindennapi életüket élik, a kocsist egy másik útra irányítja a különítményes tiszt. A kerülő miatt késik az ebéd, ráadásul új vendég sem érkezik. A Mesternő panaszra megy a főorvoshoz, ki akarja rúgatni a kocsist és a szeretőjét, mert szerinte a késedelem oka csupán az volt, hogy azok ketten valahol hemperegtek. Sárika épp ekkor lép a főorvos úr szobájába, és kérdezés nélkül közli, hogy razzia van, azért késett a kocsi. Este kis összejövetelt tartanak a vendégek, a Művésznő zongorázik és énekel, a betegek szembekötősdit játszanak. Margitka és Sarolta az egyik sarokból nevetgélve figyelik Reményi úr és Ambrusné flörtjét. Amikor a szembekötősdiben az olasz hölgy kerül sorra, Sárika is bekapcsolódik a játékba. Később a szépasszony bekopogtat a szobájába, Sarolta azonban nem engedi be. Másnap a fürdőteremben a Kegyelmes Asszony és a Művésznő folytatják szokásos csipkelődésüket. A Művésznő a harci hőstetteiről mesél, amikor frontkatonák előtt lépett fel, akik közül sokan soha nem tértek haza. Sárika megjegyzi, hogy a Művésznőt viszont bizonyára kitüntették, amiért olyan szépen énekelt a katonáknak. Az idős dáma pofon vágja a gúnyolódó nővérkét. Este van. Sarolta a szobája ablakából mozgolódást lát a téli pavilonnál: János bácsi az, a régi harcostárs. Sarolta lesiet hozzá. Megbeszélik, hogy másnap hajnalban érte megy, és elviszi őt a halászhoz, aki átjuttatja majd a határon. Amikor Sárika visszamegy a szobájába, ott találja az olasz hölgyet. A nő tudni akarja, mi folyik, kicsoda ő valójában. Saroltának nem könnyű megértetni vele a helyzetet, hiszen nem értik egymás nyelvét. A szépasszony mindenesetre megbizonyosodik arról, hogy a nővérke valójában férfi. Ágyba kerülnek, és szenvedélyes perceket töltenek együtt. Sarolta mégis arra kéri újdonsült szeretőjét, hogy ne jöjjön többé. Másnap hajnalban elvezeti János bácsit a halász kunyhójához. Neki még maradnia kell, be kell várnia az utolsó embert, hogy őt is átjuttassa a határon. Ágota kisasszony borotvát talál a fürdőházban, Wallach doktor azonban nem tulajdonít nagy jelentőséget a szokatlan leletnek. Azt tanácsolja, hogy Ágota kisasszony dobja a borotvát a kerti tóba. Margitka állapota rosszabbra fordul. Reményi úr vele marad, hiszen nincs hová mennie. Se háza, se pénze, a szanatóriumban sem tud fizetni. Abban reménykedik, hogy tavaszig kihúzzák valahogy. Akkor majd elmegy a máriapócsi búcsúba, ahol a gépével összekattogtatja a szükséges pénzt, és mindent újra kezdhetnek a lányával. Egyik este a Mesternőt hazakíséri udvarlója, a különítményes tiszt. Sárika nem akar találkozni vele, inkább félbehagyja a fürdőterem felmosását. Mégsem tudja elkerülni a párt, a tiszt pedig azt akarja, hogy a fiatal nővérke fejezze be a munkát, amit elkezdett. A férfi a Mesternő helyett egyre inkább Sárikát tünteti ki a figyelmével. Azt állítja, hogy fáj a feje, és azt kéri, hogy a nővérke masszírozza meg a fejét.Nagy nap virrad Reményi úrra, csoportképet készíthet a vendégekről és az alkalmazottakról. A nyüzsgésben az olasz nő gyorsan néhány szót vált Sárikával. Azt mondja, hogy feltétlenül beszélniük kell, ezért megállapodnak abban, hogy másnap találkoznak a hídnál. Sarolta gyalogosan indul el a találkozóra. Útközben találkozik a főhadnaggyal, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a kocsijával elvigye. A nővérke szabadkozik, a tiszt azonban ráparancsol, hogy szálljon be. Erőszakoskodni kezd Sárikával, aki dulakodás közben kirántja a főhadnagy pisztolyát, és lelövi a férfit. A lövés hangjára a közeli híd mellől odaszalad az olasz szépasszony. Segít Saroltának a nyomok eltüntetésében. A kocsit egy meredély széléhez irányítják, és a mélybe lökik. Ezalatt a szanatóriumban Margitka állapota válságosra fordul, és a fiatal lány meghal. A fájdalmában őrjöngő apa megátkozza az intézmény minden lakóját. Az olasz nő úgy dönt, hogy hazautazik. Wallach doktor hiába figyelmezteti, hogy még nem gyógyult meg teljesen. Mivel a nő hajthatatlan, a főorvos arra kéri, saját érdekében a legrövidebb úton utazzon haza. Távozik Ágota kisasszony és Reményi úr is. Ágota kisasszony búcsúzóul pénzt ad Sárikának a kelengyéjére. Az állomáson a csendőrök Józsit, a kocsist gyanúsítják a főhadnagy megölésével. A szanatóriumba már csak az a hír jut el, hogy a kocsist agyonlőtték. Múlnak a napok, az állomáson immár új kocsis várja a szanatóriumba érkezőket. A vonatról egy fiatal férfi száll le. A csendőrök igazoltatják, majd továbbengedik, mivel a papírjai rendben vannak. A férfi felszáll a kocsira, Ágota kisasszony mellé, aki visszatér a szanatóriumba, hogy meggyógyuljon. Az öregasszonyok izgatottan találgatják, vajon kihez érkezett az ismeretlen férfi. Ezt a Mesternő is tudni akarja. A férfi közli, hogy Galambos Saroltához jött magánügyben. A fürdőteremben találkozik Sárikával. Hamar kiderül, hogy ő a régóta várt férfi, akit feltétlenül át kell juttatni a határon. Másnap hajnalban indulnak. A kunyhóban megkötözve, holtan találják a halászt. A csónak használhatatlan. Gyalog kénytelenek menekülni a folyó mentén. Kora reggel van, a szökevények megpihentek valahol a vízpart közelében. Sári nővér visszaváltozott Kövesi Jánossá. Úgy tűnik, szép napjuk lesz aznap. Kövesi feláll, hogy kinyújtózkodjon. A nézők ekkor láthatják őt utoljára életben. Ezt követően fényképek mutatják a két agyonlőtt férfi holttestét a folyóparton.

Holman Endre

Holman Endre 1954. szeptember 19-én született Szegváron. Édesapja hentes volt, Endre nyolcéves korától segített neki hétvégenként az üzletben. Nemcsak a szakma fogásait tanulhatta meg, hanem az emberekkel való bánásmódot is. 1969-ben lett gimnazista Szentesen. Az iskolában egyszer tanára, Bácskai Mihály házi szavalóversenyt rendezett, melyre Holman Endre egy Váci Mihály-verssel készült. Ezután tagja lett a gimnázium irodalmi színpadának. Érettségi után színész szeretett volna lenni. Felvételije azonban nem sikerült, ezért az orvosi pályát választotta, mely iránt már gyermekként érdeklődött. A Herkulesfürdői emlék forgatásakor már orvostanhallgató volt. Ugyanabban az évben Simó Sándor is meghívta őt az Apám néhány boldog éve (1977) című filmjébe, ám a filmszereplés sem térítette már el Holman Endrét az orvosi pályától. 1979-ben elvégezte a Szegedi Orvostudományi Egyetemet, 1984-ben urológus szakvizsgát tett. Szentesen kezdett dolgozni, onnan Kecskemétre került. Később hat évet töltött Jemenben, ahol több ezer embert operált. Az új évezredben Kiskunhalason él, ahol az ottani kórház osztályvezető főorvosa. 2008. március 10-ei dátummal a magyar média beszámolt egy általa végzett bravúros műtétről, melynek során egy négyéves kisfiú meglepően nagyra nőtt vesekövét távolították el. Ebben az életkorban annyira ritka a vesekő, hogy számos fővárosi kórház nem is vállalta a kockázatos műtétet. Sándor Pál alkotásának forgatókönyvét a rendező és a saját ötletéből Tóth Zsuzsa írta. Konzultáns: Maár Gyula. A főszerepet Holman Endre, amatőr színész játszotta. A cselekmény 1919 decemberében kezdődik, a Tanácsköztársaság leverését követő fehérterror időszakában.

Videó

A Herkulesfürdői emlék című magyar filmet feltöltöttem Youtube csatornámra is, ahonnan a Magyar Filmalap Zrt. kérésére eltávolították a videót, szerzői jog megsértése miatt. (A kérelem pm001wwdh@gmail.com e-mail címről érkezett a YouTube-hoz.)

A film fel lett töltve a Facebookra is, innen még nem kérték az eltávolítást, így aki szeretné, megnézheti.

Fotóalbum

? A fotóalbum címe: A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron – 1976.

? A fotókat Lucz Ferenc készítette.

? Negatív sorszáma: 66-67.

? A képen látható személyek: Balogh János, Bácskai Mihály, Bánfi Antal, Bihari Rozália, Bottyán Sándor, Gémes Pálné, Holman Endre, Holman István, Kispál Illés, Koválcsik Mária, Koválcsik Sándorné, Kőrösi Katalin, Kőrösi Lajos, Krizsán Antal, Kulcsár Edit, Kun Piroska, Kukovecz Sándor, Magyar Imréné, Menyhárt Ignác, Molnár Mihály, Nagy Sándor, Piti Mihály, Pokorny Emese, Pusztai János, Pusztai Valéria, Rácz Ferenc, Salánki Annamária, Sándor Pál, Szarvas Rita, Szőke Mária, Szőke János, Szucsán Ilona, Tonomár Zoltán, Tóth Zsuzsa, Vígh Olga,

? Ez a fotóalbum a „Szegvári képek, szegvári emlékek” Facebook csoportban itt található meg: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.535199040440381

42 photos
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 001. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 001. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 002. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 002. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 003. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 003. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 004. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 004. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 005. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 005. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 006. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 006. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 007. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 007. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 008. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 008. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 009. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 009. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 010. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 010. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 011. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 011. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 012. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 012. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 013. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 013. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 014. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 014. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 015. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 015. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 016. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 016. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 017. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 017. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 018. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 018. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 019. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 019. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 020. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 020. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 021. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 021. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 022. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 022. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 023. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 023. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 024. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 024. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 025. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 025. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 026. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 026. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 027. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 027. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 028. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 028. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 029. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 029. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 030. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 030. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 031. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 031. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 032. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 032. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 033. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 033. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 034. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 034. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 035. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 035. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 036. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 036. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 037. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 037. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 038. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 038. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 039. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 039. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 040. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 040. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 041. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 041. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 042. - Fotó: Lucz Ferenc.jpg
066-067. 1976. A Herkulesfürdői emlék című film ősbemutatója Szegváron 042. – Fotó: Lucz Ferenc.jpg
Ezt a posztot ide kattintva megtalálod a „Szegvári képek, szegvári emlékek” Facebook csoportban is.
Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató