Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A Tanító Öröksége Díj kitüntetésben részesült Szabóné Héring Erzsébet óvónő

2 522

Egy héttel ezelőtt tartotta ballagási ünnepségét a szegvári Kurca-parti Óvoda, a Ficánka és Kisvakond csoportok gyermekei mellett „elballagott” az Eszterlánc kiscsoport óvó nénije, Szabóné Héring Erzsébet is. Pedagógus munkájának elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógiai Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel jutalmazta, Szegvár Nagyközség Önkormányzata pedig ebben az évben neki ítélte oda a Vértes Judit által alapított „A Tanító Öröksége Díjat”. Az elismeréseket Szabó Tibor György polgármester adta át az óvoda kertjében megrendezett ballagási ünnepségen.

A kitüntetéseket Szabó Tibor György polgármester adta át
Fotó: Seres Károly

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. számú rendelete alapján A TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ adományozható azon helyi pedagógusok részére, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt értek el a településen a gyermekcentrikus oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, részt vesznek a település közéletében, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben egyaránt.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2021. számú határozatával 2021. évben a Tanító Öröksége Díjat adományozza Szabóné Héring Erzsébet óvodapedagógus részére az alábbi indokok alapján.
Szabóné Héring Erzsébet 1963. július 31-én született Szentesen, Szegváron él a Deák Ferenc utca 12. szám alatt. Özvegy, két felnőtt gyermek édesanyja, unokáinak szeretett nagymamája. Mindennapjaiban hitelt érdemlően dolgozik. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, pályájára igazi hivatásként tekint, az elmúlt 4 évtized alatt sok kis óvodásnak segített az óvodás éveinek sikerében.
Szeretettel neveli a 3-7 éves korú gyermekeket. Pedagógiai módszereivel mindig arra törekszik, hogy sikerélményhez juttassa kis óvodásait. Feladatait önállóan, átgondoltan végzi. Döntéseit az intézményi célokkal összhangban hozza meg, és hozzájárul azok sikeres megvalósításához. Mindig képes megújulni, követi az új pedagógiai irányzatokat. Lelkiismeretesen, hatalmas empátiával végzi munkáját.
Dinamikus, nyitott egyéniség, aki szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végez. A nevelési módszereit mindig úgy választotta meg, hogy a gyermekek érzelmileg biztonságban érezzék magukat, örömmel járjanak óvodába. A szülőkkel közvetlen viszonyt alakít ki, segíti őket a gyermeknevelés nehéz feladatában. Színes programokat szervez a családok bevonásával. Munkatársaira partnerként tekint, őket társként említi.
Környezettudatos szemléletével és tevékenységével hozzájárult az óvodánk Zöld Óvoda cím elnyeréséhez. Sokat tesz a közös célok eléréséért, és erre a közösséget is eredményesen mozgósítja. Munkáját a munkatársai is elismerik, szakmai ismereteit, munkához való viszonyát precíz szakszerűséggel végzi, éppen ezért példaként emelhető a fiatalok elé. Kiemelkedő szakmai munkája, példaértékű emberi tulajdonságai teszik méltóvá a Tanító Öröksége Díj kitüntető címre.

Szegvár Nagyközség Önkormányzatának határozata A Tanító Öröksége Díj odaítéléséről
Csurka Zoltánné intézményvezető és Szabóné Héring Erzsébet óvónő
Fotó: Seres Károly

A nevelési módszereit mindig úgy választotta meg, hogy a gyermekek érzelmileg biztonságban érezzék magukat, örömmel járjanak óvodába. Személyiségjegyeinek köszönhetően hamar megtalálta a „kulcsot” minden gyermekhez és segítette őket abban, hogy megtalálják helyüket az adott csoportban és fejlődjenek készségeik szerint.
Pedagógiai munkájában mindig szem előtt tartotta a szeretetteljes befogadást, elfogadást, az egyéni bánásmód elvének érvényesítését és a differenciált foglalkoztatást.
Minta volt az óvodapedagógus magatartásának minden megnyilvánulása: beszéde, mozdulata, az emberekhez való viszonya. Mindig szépen, tiszta kiejtéssel, természetes hangsúllyal, halkan beszélt, a gyerekek és felnőttek iránt egyaránt őszintén megértő, kedves, tiszteletet adó, a másikban mindig a jót észrevevő és azt megbecsülő magatartást tanúsított. Fontos volt számára, hogy a szülők is örömként éljék meg az óvodás éveket, ezért a jó óvoda-család partneri kapcsolat ápolásán folyamatosan munkálkodott. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel és a pedagógusokkal egyaránt.
A napi munkája során törekedett az együttműködésre, a kapcsolatok folyamatos építésére a kollégákkal és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.
A környezettudatos szemléletével és tevékenységével hozzájárult az óvodánk Zöld Óvoda cím elnyeréséhez.
Éveken keresztül látott el mentori feladatokat, ami nagy kihívást, felelősséget, és egyben nagy megtiszteltetést is jelentett számára. Megtett mindent annak érdekébe, hogy tudását, tapasztalatait, gyermekszeretetét átadja, ezzel is hozzájárulva a leendő óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez.
Szabóné Héring Erzsébet szakma iránti elkötelezettsége, kitartó és szorgalmas munkája a nevelőközösség meghatározó példaértékű tagjává tette.

Részlet a Pedagógiai Szolgálat Emlékérem kitüntetés odaítélésének indoklásából

Az Eszterlánc csoport 2021. június 4-én tartotta évzáróját, ahol a csoport 3-4 éves kisgyermekei egy otthon, titokban megtanult, megható verssel búcsúztatták óvó nénijüket.

A kiscsoportos gyerekek magabiztosan, korukat meghazudtoló módon adták elő versüket, 2021. június 4.
Fotó: Purgel Zoltán

Osváth Erzsébet: Meséltél és meséltél

Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

Archív fotó, óvodai farsang, 2004. február 20.
Fotó: Purgel Zoltán
Archív fotó, óvodai farsang, 2004. február 20.
Fotó: Purgel Zoltán
Archív fotó, óvodai évzáró, 2004. május 13.
Fotó: Purgel Zoltán
Eszterlánc csoport: Szűcsné Ábrahám Mária, Kozma Szilvia, Szabóné Héring Erzsébet, 2021. május 12.
Fotó: Purgel Zoltán
Szabóné Héring Erzsébet és Csurka Zoltánné, 2021. május 12.
Fotó: Purgel Zoltán

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató